An innovated theory and closed form solutions for the elastic lateral torsional buckling analysis of steel beams/columns strengthened with symmetrically balanced GFRP laminates

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.