Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng (International Conference on Sustainability in Civil Engineering – ICSCE 2020 với các chủ đề “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xanh cho cuộc sống”

Thời gian: Ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Chủ đề: Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng (International Conference on Sustainability in Civil Engineering – ICSCE 2020 với các chủ đề “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xanh cho cuộc sống”.

Người chủ trì: PGS. TS Bùi Tiến Thành – Trưởng Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.