INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL HEALTH MONITORING AND ENGINEERING STRUCTURES

?Trong 2 ngày 13 – 14/12, Trường Đại học Giao thông vận tải phối hợp với đại học Mở TP HCM, đại học Ghent (Vương Quốc Bỉ), đại học Middlesex và trung tâm nghiên cứu ứng dụng bản sao số (Vương Quốc Anh) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về giám sát sức khỏe kết cấu công trình (SHM & ES 2021).
⚡Hội thảo đón nhận sự tham gia của các nhà khoa học và kỹ sư trong nước cũng như quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến Giám sát sức khỏe kết cấu công trình. Hội thảo bao gồm các ứng dụng trong kỹ thuật công nghiệp của các chuyên đề liên quan đến phương pháp lý thuyết và phân tích, mô phỏng số và kỹ thuật thực nghiệm.
?Với mục đích chính của hội nghị là trình bày các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công trình giao thông, cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên giữa các nhà khoa học, kỹ sư trong nước và quốc tế, đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Giám sát sức khỏe kết cấu và công trình giao thông.

?From 13-14/12, the university of Transport and Communications, in collaboration with Ho Chi Minh Open University, Ghent University, Middlesex University and the London Digital Twin Research Center, organise the 2nd international conference on structural health monitoring and engineering structures (SHM&ES 2021).
⚡The objective of the conference is to bring together international scientists and engineers in academia and industry in fields related to Structural Health Monitoring and engineering structure. The conference covers the latest industrial engineering applications of the civil engineerinng-related topics including theoretical and analytical methods, numerical simulations and experimental techniques.
?The main aims of a conference is to present the latest research on civil engineering, as well as to promote cooperation between international scientists and engineers from a large number of disciplines, who are involved in research related to Structural Health Monitoring and engineering structure.

 

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.