Lựa chọn giải pháp đường sắt đô thị phù hợp với các đô thị ở Việt Nam Options on urban railway system suitable for cities in Vietnam

Thời gian: Ngày 29 tháng 01 năm 2021

Chủ đề: Lựa chọn giải pháp đường sắt đô thị phù hợp với các đô thị ở Việt Nam Options on urban railway system suitable for cities in Vietnam

Người chủ trì: PGS. TS Bùi Tiến Thành – Trưởng Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải.
Đồng chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Viết Thanh, Phó Trưởng Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.