Mô hình bản sao số trong theo dõi và chẩn đoán kết cấu cầu nhịp lớn “Digital Twin model for damage detection and structural health monitoring of long span bridges”

Thời gian: Ngày 03 tháng 03 năm 2021

Chủ đề: Mô hình bản sao số trong theo dõi và chẩn đoán kết cấu cầu nhịp lớn “Digital Twin model for damage detection and structural health monitoring of long span bridges”

Người chủ trì: PGS. TS Bùi Tiến Thành – Trưởng Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.