Mục tiêu đào tạo – Kỹ thuật xây dựng công trình thủy -K62

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

                           (Port, Coastal and Offshore Engineering)

Mã ngành: 7.58.02.02

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Cử nhân/Kỹ sư)

 

  1. Mục tiêu chung

–  Chương trình đào tạo đại học ngành kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ nhằm đào tạo các kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có tri thức và năng lực hoạt động nghề nghiệp với trình độ chuyên môn tiên tiến tương xứng với trình độ đào tạo, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, đáp ứng các nhu cầu của đất nước trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hệ thống công trình cảng-đường thủy và thềm lục địa để khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

– Các sinh viên sau khi được đào tạo trở thành các Kỹ sư Xây dựng công trình thủy nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo

  1. Mục tiêu cụ thể 

– Mục tiêu 1: Có khả năng quản lý, tổ chức thi công công, bảo trì công trình thủy;

– Mục tiêu 2: Có khả năng quy hoạch, thiết kế các công trình thủy;

– Mục tiêu 3: Có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết những vẫn đề khoa học kỹ thuật xây dựng công trình thủy;

– Mục tiêu 4: Có kỹ năng tốt về tính toán kết cấu, triển khai các bản vẽ, phân tích hiệu quả dự án đầu tư, lựa chọn phương án kết cấu và phương án thi công hợp lý về kinh tế kỹ thuật;

– Mục tiêu 5: Có đủ sức khỏe tốt, có khả năng làm việc bền bỉ, liên tục để đáp ứng công việc có yêu cầu cao, có các chứng chỉ về giáo dục thể chất;

– Mục tiêu 6: Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể làm việc tại các công ty xây dựng, các công ty tư vấn, các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng nói chung và công trình thủy nói riêng.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.