STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/04/2001 Xác định và đánh gia tốc độ hành trình trung bình trên một số tuyến đường của thủ đô Hà Nội,Tạp chí Giao thông vận tải
2 01/01/2002 Các giai đoạn giải bài toán quy hoạch giao thông thành phố, vùng lãnh thổ. Tạp chí Giao thông vận tải
3 01/03/2002 Điều khiển giao thông nhiều pha giải pháp chống ùn tắc và giảm tai nạn ở các nút giao thông phức tap.Tạp chí Cầu đường Việt Nam
4 01/05/2003 Một số vấn đề về về khả năng thông qua của nút giao thông hình xuyến.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
5 01/08/2004 Ảnh hưởng của tốc độ xe tới khả năng thông qua của nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu.Tạp chí Cầu đường Việt Nam
6 01/05/2007 Định hình kết cấu mặt đường của Cộng hòa liên bang Đức và suy nghĩ về kết cấu mặt đường đang sử dụng ở Việt Nam.Tạp chí Cầu đường Việt Nam
7 01/11/2007 Ảnh hưởng của các tham số điều khiển tới khả năng thông qua của nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
8 21/01/2008 Về tốc độ thiết kế và mặt cắt ngang đường cao tốc. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
9 22/01/2008 Nghiên cứu mô hình 4 bước phân tích dự báo nhu cầu đi lại áp dung trong quy hoach giao thông.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
10 24/01/2008 Lựa chọn loại móng hợp lý cho áo đường mềm đường ô tô cao tốc.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
11 03/02/2008 Lựa chọn kết cấu và công nghệ trong xây dựng đường ô tô hướng tới tiết kiệm tài nguyên và năng lượng.Kỷ yếu Hội thảo quốc tế trong NCKH, đào tạo và ứng dụng các CNTT.
12 28/01/2009 Sử dụng xi măng trong xây dựng đường bộ giai đoạn hiện nay.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
13 05/01/2010 Đánh giá tiềm năng an toàn trên mạng lưới đường của CHLB Đức và khả năng áp dụng vào điều kiên Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải
14 30/01/2010 Phân tích ứng suất kéo uốn trong kết cấu mặt đường mềm có xét đến điều kiên dính bám giữa các lớp bê tông Asphalt.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
15 02/03/2010 Kết quả đo độ võng và đánh giá khả năng chống nứt lớp kết cấu bê tông nhựa có cốt tăng cường. Tạp chí Giao thông Vận tải.
16 31/03/2010 Ảnh hưởng của điều kiện đường và tổ chức giao thông đến vấn đề ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn ở Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
17 03/04/2010 Ứng dụng của logic mờ trong mô hình hóa dòng giao thông hỗn hợp.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
18 01/06/2010 Phân tích ứng suất cắt, trượt trong kết cấu mặt đường mềm có xét đến điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông Asphalt. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
19 04/06/2010 Kết quả nghiên cứu bước đầu về bê tông nhựa nóng có sử dụng các mảnh cao su nhỏ nghiền từ lốp ô tô phế thải.Tạp chí Giao thông Vận tải.
20 12/06/2010 Kết quả ứng dụng vải địa kỹ thuật chống nứt truyền khi rải bê tông nhựa lên trên mặt đường bê tông xi măng. Tạp chí Giao thông Vận tải
21 02/07/2010 Research on application of reinforcements to improve tense and cracked resitance of asphalt concreat. Science Journal of Transportation (International Cooperation Journal, MADI – SWJTU – UTC
22 05/07/2010 Điều tra đánh gía tình hình giao thông trên đại lộ Thăng Long – các kiến nghị.Tạp chí Cầu đường Việt Nam.
23 24/01/2012 Ảnh hưởng của điều kiện dính bám giữa các lớp khi thiết kế kết cấu áo đường mềm.Tạp chí Giao thông Vận tải
24 01/02/2012 Kết quả nghiên cứu bước đầu một số đặc tính của bê tông Asphalt cốt sợi trong điều kiên phòng thí nghiệm Việt Nam. Tạp chí Cầu đường Việt Nam.
25 02/02/2012 Hiên tượng lún sụt nền đất , nền mặt đường, các công trình xây dựng khác và giải pháp khắc phục. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
26 03/03/2012 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của sợi cellulose và sợi thủy tinh đến Modun đàn hồi của bê tông Asphalt cốt sợi. Tạp chí Giao thông Vận tải.
27 11/01/2013 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chống vệt lún bánh xe của bê tông asphals cốt sợi sử dụng bitum cải tiến PMB.Tạp chí Giao thông Vận tải.
28 04/03/2013 Cải thiện đặc tính cơ học của bê tông Asphalt cấp phối chặt bằng sợi thủy tinh và Cellulose phân tán.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
29 05/04/2013 Xây dựng công thức xác định cường độ mưa tính toán a¬T, P ở thời đoạn Tvà tần suất P cho một số vùng ở Việt Nam.Tạp chí Xây dựng
30 06/06/2013 Phương pháp trực tiếp và phương pháp sử dụng cường độ mưa chuẩn để xác định tham sô cường độ mưa thiết kế công trình thoát nước đô thị.Tạp chí cầu đường Việt Nam.
31 01/04/2014 Kết quả bước đầu nghiên cứu sử dụng đá thải kết hợp tro bay sử dụng làm móng mặt đường ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải
32 01/05/2015 Khái quát các phương pháp thiết kế bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ở Việt Nam. Tạp chí cầu đường Việt Nam.
33 01/08/2015 Đánh giá khả năng sử dụng bê tong nhựa cốt liệu xỉ thép là mặt đường ô tô ở Việt Nam. Khoa học giao thong vận tải
34 01/01/2016 Quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông vận tải thủ đô Hà Nôi và TP. Hồ Chí Mịnh cần xét đặc thù Việt Nam. Quy hoạch xây dựng.
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 01/01/2001 31/12/2016 Học viên Hướng dẫn trên 100 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ về các vấn đề Xây dựng và Kỹ thuật Giao thông đường bộ.
2 01/09/2006 01/09/2010 Nguyễn Quang Phúc Nghiên cứu sinh NC các tính chất bê tông nhựa đúc
3 03/03/2010 01/04/2014 Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu sinh Tính toán thủy văn các công trình thoát nước nhỏ ở Việt Nam
4 12/01/2012 01/10/2015 Vũ Thị Phương Thảo Nghiên cứu sinh Nghiên cứu ảnh hưởng của sợi xelulo tới tính chất bê tông nhựa
5 01/01/2013 10/06/2016 Nguyễn Văn Du Nghiên cứu sinh Nghiên cứu sử dụng xỉ thép các nhà máy thép khu vực miền Nam làm cốt liệu bê tông nhựa
6 10/08/2013 29/10/2016 Nguyễn Văn Tươi Nghiên cứu sinh Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới mặt đường khu vực miền trung
7 10/08/2013 30/11/2016 Nguyễn Thị Thu Ngà Nghiên cứu sinh Nghiên cứu ứng dụng bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ô tô