Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Chu_Dung3

TS Chu Tiến Dũng

0912777219
dungchu@utc.edu.vn
  • Phân tích các mô hình giao thông và ứng dụng trong thiết kế yếu tố hình học, khả năng thông qua và quy hoạch giao thông
  • Phân tích, mô hình hoá hành vi giao thông
  • An toàn giao thông
  • Phân tích mối quan hệ giữa giao thông và môi trường qua đó đề xuất các giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của giao thông tới môi trường
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 10/12/2018 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỖ VÀ ĐI NHẰM GIẢM ÙN TẮC, Ô NHIỄM VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/08/1997 01/05/2002 Đại học giao thông vận tải Kỹ sư Đường bộ
2 01/09/2003 06/07/2007 Đại học giao thông vận tải Thạc sỹ ngành kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Đề tài "Nghiên cứu lập bản hướng dẫn thiết kế điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại nút giao thông đô thị"
3 01/10/2010 30/09/2014 Đại học Nagoya Docteral dissertation: A STUDY ON MERGING BEHAVIOR AT URBAN EXPRESSWAY MERGING SECTIONS Link tải luận án: http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/20663/2/k10733_thesis.pdf
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/09/2009 Chu Tiến Dũng: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thiết kế nút giao thông đèn tín hiệu trong các đô thị Việt nam. Tạp chí giao thông vận tải, số 10.
2 01/01/2012 Chu, T.D., Asano, M. and Nakamura, H: Modeling Gap Choice at Urban Expressway Merging Sections, Proceedings of Infrastructure Planning, No.46, 8 pages in CD-ROM
3 01/01/2012 Chu, T.D., Asano, M. and Nakamura, H.: An Analysis of Merging Speeds at Urban Expressway Merging Sections, Proceedings of the 14th International Summer Symposium.
4 01/01/2013 Chu, T.D., Nakamura, H., Chen, P. and Asano, M.: Quantifying Effects of Acceleration Lane Lengths and Traffic Conditions on Merging Maneuvers at Urban Expressway Entrances, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.9.
5 01/09/2013 Chu, T. D., Nakamura, H., and Asano, M. Modeling gap choice at urban expressway merging sections, Journal of Japan Society of Civil Engineers Part D3, JSCE, Vol. 69, No.5, pp. I_881 - I_892.
6 01/09/2014 Chu, T.D., Miwa, T. and Morikawa, T.: Modeling speed adjustment behavior of merging vehicles at urban expressway merging sections. Social and Behavioral Sciences, Vol. 138, pp. 116-126.
7 01/09/2014 Chu, T.D., Miwa, T. and Morikawa, T.: An analysis of merging maneuvers at urban expressway merging sections, Social and Behavioral Sciences, Vol. 138, pp. 105-115.
8 15/01/2015 Chu, T.D., Miwa, T. and Morikawa, T.: Gap acceptance on urban expressway merging sections: An application of Inverse Time to Collision. Presented at the 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board.
9 01/09/2015 Chu, T. D., Miwa, T., Sato, H. and Morikawa, T.: Analysis on characteristics of passenger car and motorcycle fleets and their driving conditions in developing country: a case study in Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 11, pp. 890-905.
10 28/05/2016 三輪富生, Zheng, Y., Chu, D.T., 剱持千歩, 佐藤仁美, 森川高行: 中山間地域における高齢者のための共助交通システムに関する基礎分析, 土木計画学研究・講演集, Vol.52, CD-ROM, 北海道大学, 2016 年 5 月 28-29 日.
11 26/11/2016 Chu, T.D. Commuting mode choices in developing countries: An evidence from Ho Chi Minh City, The Transport Journal, Special issue on Sustainability in Civil Engineering, pp. 107-111
12 26/11/2016 Chu, T.D. Estimation of vehicle kilometer traveled for CO2 emission analysis, The Transport Journal, Special issue on Sustainability in Civil Engineering, pp. 112-115
13 21/12/2016 Chu Tiến Dũng. Ứng dụng chỉ tiêu thời gian đến va chạm – time to collision (TTC) để đánh giá an toàn giao thông trên các vị trí nhập làn của đường cao tốc đô thị, Hội nghị an toàn giao thông Việt nam, 2016
14 09/01/2017 Chu, T. D., Miwa, T. and Morikawa, T.: Discrete Choice Models for Gap Acceptance at Urban Expressway Merging Sections with Consideration of Safety, Road Geometry and Traffic Conditions, Journal of Transportation Engineering, Part A: System, Vol. 143, issue 7, July 2007
15 18/09/2017 Chu, T. D., Miwa, T., Morikawa, T and Sugiarto: Understanding Public Responses Towards Park-and-Ride in Conjunction with Transportation-Eco-Point: A Latent Class Modeling Approach, Journal of Eastern Society for Transportation Study, Vol. 12, 2017, pp. 505-521
16 18/09/2017 Chu, T. D., Nguyen, T.N, Miwa, T. and Morikawa, T: Exploring Mode and Brand Choices in Motorcycle Dependent Cities for Policy Analysis Related to Emission Reduction, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11,2017
17 15/03/2018 Chu Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Dũng: Ứng dụng mô hình thứ bậc probit hai biến (bivariate ordered probit) trong nghiên cứu về giải pháp giao thông cho người già ở Nhật Bản – và tính khả thi khi áp dụng ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông vận tải, Số tháng 3 năm 2018, trang 93-96
18 15/10/2018 Chu Tiến Dũng, Giải pháp đỗ và đi (park and ride) cho giao thông đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giao thông vận tải, Số tháng 10 năm 2018, trang 98-101
19 24/11/2018 Chu Tien Dung, Nguyen Huu Dung: Solutions to reduce traffic congestion and CO2 emission in Ho Chi Minh City. The Transport Journal, Special issue on Sustainability in Civil Engineering, pp. 204-209
20 12/09/2019 Chu, T.D., Miwa, T., Sato, H., Kenmochi, C., Morikawa: Incorporating Covariance Heterogeneity into Two-level Nested Logit: An Application to a Cooperative Ride System for Elderly People in Rural Areas of Aging Population, JapanJournal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,Vol. 13, pp.698 - 715
21 29/11/2019 Chu Tiến Dũng: Vượt đèn đỏ ở thành phố Hà Nội - nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Tạp chí giao thông vận tải, số đặc biệt (hội nghị an toàn giao thông Việt Nam - 2019), Trang 90 - 94
22 13/12/2019 Mai. V.H, Chu.T.D, Vu.Q.H: Investigating Signal Violations in Mixed Traffic in Hanoi City, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.12, 2019
23 19/01/2020 Chu Tien Dung - A proposal of methodology to analyze platoon dispersion at signalized crosswalk considering pedestrian demand and crosswalk length, Transport and Communications Science Journal, Vol. 71, Issue 1(01/2020), pp. 1-10
24 22/09/2020 Nguyễn Hữu Dũng, Chu Tiến Dũng: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế chỗ quay đầu theo tiêu chuẩn AASHTO, Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 9/2020, trang 24 - 29
25 28/10/2020 Nguyễn Hồng Quân, Chu Tiến Dũng, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu: Đánh giá ảnh hưởng của phụ gia nylon phế thải đến mô đun đàn hồi của bê tông nhựa. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(8), 973-983. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.8.8
26 04/11/2020 Chu Tien Dung, An analysis of gap acceptance on urban expressway merging sections. Accepted for presentation at ICSCE 2020 - The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering
27 04/11/2020 Chu Tien Dung, Bui Tuan Anh: A study on red-light running in Hanoi. Accepted for presentation at ICSCE 2020 - The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering
28 05/11/2020 Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Quang Phúc, Chu Tiến Dũng: NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO KHI UỐN VÀ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG LÀM MẶT ĐƯỜNG, 71 tập 9, tháng12 năm 2020
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 04/05/2017 06/01/2018 Nguyễn Duy Hưng Học viên Nghiên cứu sử dụng vật liệu đất, đá thải tại các khu mỏ Apatit, mỏ đồng trong xây dựng thi công nền đường cho địa bàn tỉnh Lào Cai và các vùng lân cận
2 04/05/2017 06/01/2018 Đỗ Sinh Nhật Học viên Nghiên cứu giải pháp quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe tại đô thị du lịch Sa Pa đến năm 2030
3 04/05/2017 07/01/2018 Nguyễn Thành Đạt Học viên Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định kinh tế - kỹ thuật và công nghệ công trình đường ô tô thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
4 04/05/2017 06/07/2019 Bùi Khắc Vượng Học viên Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ 09-tỉnh Hà Tĩnh
5 01/11/2017 31/05/2018 Hà Đức Chính Học viên Nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
6 08/11/2017 22/09/2018 Nguyễn Hoàng Sơn Học viên Nghiên cứu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình đường bộ và áp dụng cho tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh
7 10/05/2018 11/07/2020 Nguyễn Công Trường K24.2 Học viên Nghiên cứu hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Q.Đ số 859/10-05-2018)
8 10/05/2018 11/07/2020 Hoàng Thế Sơn K24.2 Học viên Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại các nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu
9 28/11/2018 11/07/2020 Nguyễn Hoàng Minh K25.1 Học viên Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án tại ban QLDA giao thông Nam Định - áp dựng cho dự án xây dựng tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao QL.21(cầu Lạc Quần) đến cầu Sa Cao (Q.Đ số 2766/28-12-2018)
10 29/10/2019 11/07/2020 Hoàng Trọng Bình K26.1 Học viên Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu cho Dự án Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 đoạn Km16+800-:-Km17+418,60 và cầu 15 (Q.Đ số 2257/29-10-2019)
11 29/10/2019 11/07/2020 Nguyễn Công Hùng K26.1 Học viên Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu cho dự án đường cao tốc Móng Cái - Vân Đồn (Q.Đ số 2257/29-10-2019)
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 18/09/2017