Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

photo

TS Đặng Minh Tân

+84983996556
tandang@utc.edu.vn
  • Đường bộ và kỹ thuật giao thông đường bộ
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 15/12/2017 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của giải pháp thiết kế đảo giao thông hình tròn, hình xuyến trong tổ chức giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở
2 15/12/2019 Nghiên cứu mô hình hóa dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy trong đô thị ở Việt Nam hướng tới giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Đề tài cấp cơ sở
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/10/2009 01/10/2012 Nhật Bản Nghiên cứu sinh
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/07/2013 Stochastic approach for modeling the effects of intersection geometry on turning vehicle paths, Journal Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol.32, pp.179-192, 2013,07.
2 19/03/2014 Nghiên cứu ứng dụng một số đường cong tham số trong mô phỏng chuyển động của phương tiện trên đường ôtô, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 45, 2014.
3 01/06/2014 Nghiên cứu ứng dụng một số đường cong tham số trong mô phỏng chuyển động của phương tiện trên đường ôtô, Tạp chí khoa học Giao thông vận Tải
4 01/10/2014 Development of Microscopic Traffic Simulation Model for Safety Assessment at Signalized Intersections, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
5 01/04/2015 Nghiên cứu tác động của đảo hình tròn, đảo xuyến đến tốc độ của các phương tiện cơ giới khi chạy qua một số nút giao thông cùng mức ở Hà Nội, Tạp chí Cầu Đường, Số 4, tháng 4 năm 2015
6 15/04/2015 Nghiên cứu tác động của đảo hình tròn, đảo xuyến đến tốc độ của các phương tiện cơ giới khi chạy qua một số nút giao thông cùng mức ở Hà Nội, Tạp chí Cầu Đường, Số 4, 2015
7 01/09/2015 An Analysis of Start-up behavior of Motrocycle Riders at Signalized Intersections in Hà Noi, Viet Nam considering the effects of Traffic Countdown system, EASTS Confference 11th in Cebu Phillipine
8 15/11/2015 Nghiên cứu phát triển công cụ khảo sát và phân tích hành vi người tham gia giao thông phục vụ công tác đánh giá an toàn giao thông, Tạp chí Cầu Đường, Số 11, 2015
9 15/06/2016 Quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông vận tải ở thủ đô Hà Nội, TPHCM cần xem xét đặc thù Việt Nam, Tạp chí Quy Hoạch Xây Dựng - Bộ Xây Dựng, Số 79+80, 2016
10 15/11/2016 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng giao thông UCWin/Road trong phòng tránh tai nạn trên đường cao tốc ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông vận tải Số đặc biệt, 2016
11 16/04/2017 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng giao thông UCwin/Road trong thiết kế cảnh quan đường ô tô, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, 2017
12 15/07/2017 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người đi bộ ở Thành phố Hà Nội, Tạp chí Cầu Đường, Số 7, 2017
13 15/10/2017 Kinh nghiệm tổ chức, quản lý và ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên thế giới và một số đề xuất cho thành phố Hà Nội, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 10, 2017
14 15/11/2018 Đánh giá thực trạng hoạt động tuyến BRT Yên Nghĩa-Kim Mã: Góc nhìn từ phía người sử dụng, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 11,2018
15 24/11/2018 A Smoothing Method to Reduce Data Noise: A Functional Analysis of Speed Profile of Road Users, International conference on Sustanability in Civil Engineering ICSCE, ISSN-2354-0818
16 04/05/2019 An analysis of merging behavior at urban expressway on-ramp in Hanoi - Viet Nam, Vietnam - Japan Science and Technology Symposium - Towards Sustainable Developement Proceedings VJST 2019, ISBN-978-604-913-812-6
17 20/09/2019 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO TRONG MÔ PHỎNG DÒNG XE ĐẾN, Tạp chí Giao thông vận tải, 9/2019
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/01/2009 Thiết kế cảnh quan môi trường đường ôtô, Nhà xuất bản Xây Dựng
2 01/06/2016 Đường đô thị và tổ chức giao thông, Nhà xuất bản GTVT, tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung.