Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-the(5)

ThS Đặng Thu Hương

02437664531
Dangthuhuong@utc.edu.vn
  • - Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô, đường thành phố - Kỹ thuật giao thông Đường bộ
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 16/11/2012 Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của dân cư hai bên đường đối với tai nạn giao thông trên một số trục đường Quốc lộ
2 11/12/2019 Nghiên cứu mô hình hóa dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy trong đô thị ở Việt Nam hướng tới giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
3 07/01/2020 Nghiên cứu xác định thời gian di chuyển của dòng giao thông hỗn hợp phục vụ tối ưu hóa lựa chọn hành trình tại khu vực Tây Nam Hà Nội
4 03/05/2020 Nghiên cứu thực trạng ùn tắc, tai nạn giao thông ở tuyến đường cao tốc đô thị Vành đai 3 trên cao- thành Phố Hà Nội và giải pháp giảm thiểu
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 04/05/2019 An analysis of merging behavior at urban expressway on-ramp in Hanoi - Viet Nam
2 28/07/2020 Nghiên cứu một số vấn đề về thiết kế đoạn nhập vào đường cao tốc
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.