Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh-Dao-Van-Dinh

TS Đào Văn Dinh

0983584903
daovandinhkc@utc.edu.vn
  • 1. Nghiên cứu ứng xử và tính toán các kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực: • Nghiên cứu phân tích tính toán các vùng không liên tục ( không liên tục về mặt tĩnh học, về mặt hình học) trong kết cấu BTCT. • Nghiên cứu phân tích tính toán phân tích dẻo kết cấu BTCT • Nghiên cứu phân tích tính dư của kết cấu BTCT • Nghiên cứu dự báo sự xuất hiện và phát triển vết nứt trong kết cấu BTCT • Nghiên cứu dự báo tính toán biến dạng của kết cấu BTCT • Nghiên cứu tính toán KCBTCT theo độ bền ( durability)- suy thoái của bê tông, ăn mòn cốt thép 2. Nghiên cứu ứng xử và tính toán các kết cấu thép: • Nghiên cứu phân tích sự làm việc và tính toán liên kết trong kết cấu thép ( Liên kết hàn, liên kết bu lông) • Nghiên cứu phân tích tính toán ổn định của kết cấu thép • Nghiên cứu phân tích tính toán mỏi của kết cấu thép • Nghiên cứu phân tích tính toán tăng cường kết cấu thép • Nghiên cứu tính dư của kết cấu thép • Nghiên cứu phân tích dẻo của kết cấu thép • Nghiên cứu
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 25/03/2009 Đào Văn Dinh – Bùi Trọng Cầu-“Mô hình dự báo tuổi thọ của kết cấu Bê tông cốt thép” -Tạp chí khoa học GTVT số 25/2009.
2 15/06/2011 Đào Văn Dinh “Phân tích kết cấu bê tông cốt thép có xét tới sự giảm cứng do nứt”- Tạp chí khoa học GTVT số 34/2011.
3 20/03/2013 Đào Văn Dinh- “Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép trong bê tông do phơi nhiễm Clo”- Tạp chí khoa học GTVT số 41-Tháng 3 /2013.
4 10/12/2013 Đào Văn Dinh, Đỗ Văn Trung-“ Tính toán và dự báo hệ số khuếch tán clo trong bê tông” Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 12/2013-07-11.
5 18/03/2014 Phạm Duy Hữu, Đào Văn Dinh “Xây dựng mô hình dự báo tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm Clorua” Tạp chí khoa học GTVT số 45-Tháng 3 /2014;
6 20/04/2014 Phạm Duy Hữu, Bùi Trọng Cầu, Đào Văn Dinh “Dự báo thời gian lan truyền ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm Clo” Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4/2014-11-15;
7 18/11/2015 Đào Văn Dinh “ Nghiên cứu các biện pháp kéo dài tuổi thọ sử dụng của các kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm clorua trong môi trường biển” Tạp chí khoa học GTVT số 49/2015;
8 30/10/2016 Phạm Duy Hữu, Đào Văn Dinh "DETERMINATION OF CHLORIDE DIFFUSION COEFFICIENT IN CONCRETE USING THE RESULTS OF THE RAPID CHLORIDE PERMEABILITY TEST" The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” 30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam
9 30/09/2017 Đào Văn Dinh "INITIATION TIME OF CORROSION IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES EXPOSED TO CHLORIDE IN MARINE ENVIRONMENT" International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 9, September 2017, pp. 564–571, Article ID: IJCIET_08_09_064
10 30/09/2018 Dao Van Dinh "RESEARCH ON PREDICTION OF THE INITIATION TIME OF CARBONATED INDUCED STEEL CORROSION IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES"-International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 9, Issue 9, September 2018, pp. 1747–1754.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/07/2018 Kết Cấu Thép- Nhà xuất bản Giao thông Vận tải- Đào Văn Dinh (Chủ biên), Đào Sỹ Đán 7-2018.