Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

DNDung-1anh

ThS Đinh Nghĩa Dũng

0903225579
dinhnghiadzung@gmail.com
  • Phân tích Kết Cấu
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 03/05/2010 Cơ học xây dựng - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 01/01/2012 Cơ học kết cấu - tập 1 - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
3 04/02/2014 Cơ học kết cấu - tập 2 - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
4 21/06/2018 Cơ học kết cấu - tập 1 - Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung)