Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh-ca-nhan

PGS.TS. Đỗ Quốc Cường

0986680301
dqcuongdb@yahoo.com
  • Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố
  • Kỹ thuật giao thông đường bộ
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 12/12/2012 Đề tài: Nghiên cứu tính toán thời gian đèn vàng ở các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu và kiến nghị sửa đổi điều 10 khoản 3 điểm c của luật giao thông đường bộ hiện hành, nghiệm thu 12/2012.
2 17/11/2015 Đề tài: Đề xuất phương pháp xác định tốc độ hạn chế và vị trí cắm biển báo hạn chế tốc độ trên đường ô tô ở Việt Nam, nghiệm thu 11/2015.
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/04/2004 01/07/2004 Đại học kỹ thuật Darmstadt - CHLB Đức Thực tập sinh tại Viện Giao Thông, trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt - CHLB Đức
2 01/10/2006 01/10/2009 Đại học kỹ thuật Darmstadt - CHLB Đức Nghiên cứu sinh tại Viện Giao Thông, trường Đại học kỹ thuật Darmstadt - CHLB Đức
3 04/01/2010 31/05/2010 Đại học Việt - Đức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giao thông Vận tải - Trường đại học Việt - Đức.
4 01/07/2010 30/04/2012 Hà Nội Chuyên gia tư vấn quốc tế Vicroads International (Úc) dự án: An toàn giao thông đường bộ Việt Nam (dự án vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới WB).
5 07/08/2010 08/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo kết quả nghiên cứu “Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu” tại hội thảo Quốc tế về tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu
6 10/03/2011 11/03/2011 Hà Nội Báo cáo kết quả nghiên cứu “Application of ITS in Viet Nam – Opportunity and Challenge” tại hội thảo Quốc tế Asian Forum on Information and Communications Technology (AFICT 2011.)
7 02/05/2012 31/07/2012 Phan Thiết Chuyên gia tư vấn quốc tế Egis International (Pháp) dự án: Nâng cao an toàn giao thông và thích ứng biến đổi khí hậu trên Quốc lộ 1A (dự án vốn vay ODA của ngân hàng phát triển châu á ADB).
8 01/08/2012 15/07/2014 Hà Nội Chuyên gia tư vấn quốc tế Consia (Đan Mạch) dự án: Phát triển giao thông đô thị Hà Nội (dự án vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới WB).
9 17/08/2012 18/08/2012 Hà Nội Trình bày kết quả nghiên cứu “Influence of Road Infrastructure and Traffic Management on Traffic Congestion in Ha Noi” tại hội thảo Quốc tế Traffic and Environment do DAAD tài trợ.
10 26/12/2014 27/12/2014 Hà Nội Báo cáo kết quả nghiên cứu "Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô ở Việt Nam" tại hội nghị An toàn giao thông Quốc gia năm 2014.
11 21/01/2015 30/04/2015 Hà Nội Chuyên gia tư vấn quốc tế Oriental Consultants Global (Nhật Bản) dự án: Nghiên cứu tích hợp hệ thống giao thông thông minh cho khu vực phía Bắc Việt Nam (dự án vốn tài trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica).
12 01/04/2015 31/08/2016 Hà Nội Cố vấn cho Công ty Khai thác và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam - Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam.
13 24/11/2015 25/11/2015 Hà Nội Báo cáo kết quả nghiên cứu " Nghiên cứu tính toán thời gian đèn vàng tại các nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu và kiến nghị sửa đổi điều 10 khoản 3 điểm c của luật giao thông đường bộ hiện hành" tại hội nghị An toàn giao thông Quốc gia năm 2015.
14 12/06/2016 13/06/2016 Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo kết quả nghiên cứu "Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức" tại hội thảo Mô hình phát triển trung tâm điều hành giao thông thông minh thành phố Hồ Chí Minh.
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 30/12/2004 Đỗ Quốc Cường, Phương pháp tính toán năng lực của nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 9, tháng 12/2004, trang 115-119.
2 29/06/2010 Đỗ Quốc Cường, Một số đề xuất bình đồ nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu cho các thành phố ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải, số 6, tháng 6/2010, trang 51-53.
3 30/11/2010 Đỗ Quốc Cường, Nghiên cứu áp dụng các biện pháp điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu của cộng hòa liên bang Đức cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tả, số 32, tháng 11/2010, trang 123-126.
4 27/11/2011 Đỗ Quốc Cường, Đề xuất phương pháp tính toán thời gian đèn vàng tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu tại Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải, số 11, tháng 11/2011, trang 37-39.
5 25/12/2012 Đỗ Quốc Cường, Nghiên cứu đề xuất công thức tính toán mức dòng bão hòa trong trường hợp xe máy có khoảng chờ ở phía trước tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số tháng 12/2012, trang 48-51.
6 25/03/2013 Đỗ Quốc Cường, Nghiên cứu thực nghiệm hành vi vượt nút giao thông trong khoảng thời gian đèn vàng và kiến nghị sửa đổi điều 10 khoản 3 điểm C của luật giao thông đường bộ hiện hành, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 3/2013, trang 59-60.
7 27/06/2013 Đỗ Quốc Cường, Đỗ Vương Vinh, Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 6/2013, trang 51-52.
8 28/12/2013 Đỗ Quốc Cường, Xây dựng phương pháp tính toán thời gian chuyển pha tại các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu trong điều kiện giao thông Hà Nội, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 12/2013, trang 50-51.
9 24/09/2014 Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Thanh Hải, Phân tích các phương pháp tính toán tầm nhìn dừng xe trên đường ô tô, Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số tháng 9/2014 trang 11 – 13.
10 28/11/2014 Đỗ Quốc Cường, Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán khả năng thông qua của nút giao thông kép tổ chức theo luật đường ưu tiên và đường không ưu tiên, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 11/2014, trang 56-58.
11 31/03/2015 Đỗ Quốc Cường, Xây dựng phương pháp phân chia lưu lượng xe tính toán cho các làn của nhánh nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 3/2015, trang 40-42.
12 29/07/2015 Đỗ Quốc Cường, Trần Việt Yên, Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định tốc độ giới hạn trên đường ô tô – Áp dụng đánh giá tốc độ giới hạn tại một số vị trí trên Quốc Lộ 1, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 7/2015, trang 56-59.
13 18/11/2015 Đỗ Quốc Cường, Phân tích mức phục vụ của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số đặc biệt-tháng 11/2015, trang 18-23.
14 25/11/2015 Đỗ Quốc Cường, Trần Việt Yên, Quản lý tốc độ trên đường cao tốc trong điều kiện thời tiết bất lợi ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt Hội nghị ATGT 2015, trang 48-52.
15 30/03/2016 Đỗ Quốc Cường, Xác định thời gian chu kỳ đèn tối ưu tại các nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu cho dòng xe hỗn hợp, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 3/2016, trang 91-94.
16 27/11/2016 Đỗ Quốc Cường, Trần Việt Yên, Kiều Lê Minh, Urban Traffic Management utilizing Intelligient Transport System (ITS) in Vietnam: An overview of opportunities and challenges, Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt tháng 11/2016,trang 104-106.
SÁCH XUẤT BẢN
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 15/10/2012 Bùi Xuân Cậy (chủ biên), Đỗ Quốc Cường, Mai Hải Đăng, Quy hoạch, kỹ thuật và tổ chức giao thông, Giáo trình giảng dạy Sau đại học, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2012.
2 22/10/2015 Đỗ Quốc Cường (chủ biên), Kỹ thuật giao thông, Giáo trình giảng dạy đại học, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2015.
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 10/08/2011 15/03/2012 Bùi Ngọc Dũng Học viên Điểm đen tai nạn giao thông và các biện pháp khắc phục.
2 01/06/2012 04/12/2012 Nguyễn Thành Long Học viên Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên khu vực huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình để làm lớp móng, mặt đường ô tô.
3 21/02/2014 05/08/2015 Lê Tiến Trung Học viên An toàn giao thông trong quá trình thi công cải tạo, nâng cấp đường.
4 02/04/2014 30/10/2014 Vũ Xuân Hưng Học viên Nghiên cứu đánh giá hình thức đầu tư BOT cho dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả thuộc tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa.
5 22/06/2014 22/12/2014 Ngô Thị Thu Trang Học viên Xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống giao thông đường bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội.
6 01/12/2014 05/05/2015 Vương Thanh Tùng Học viên Đề xuất giải pháp tổ chức giao thông cho tuyến giao thông công cộng BRT thí điểm tại Thành phố Hà Nội.
7 15/12/2014 04/05/2015 Dương Đình Thắng Học viên Nghiên cứu thẩm tra an toàn giao thông tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quảng Ninh.
8 02/03/2015 15/08/2015 Lê Quốc Sơn Học viên Đánh giá hiệu quả tổ chức giao thông của nút giao Lê Văn Lương – Đường Láng sau khi bố trí cầu vượt kết cầu thép.
9 15/06/2015 30/12/2015 Vũ Hoàng Khôi Học viên Nghiên cứu phương pháp xác định tốc độ giới hạn và vị trí cắm biển báo hạn chế tốc độ cho đường ô tô ở Việt Nam.
10 08/10/2015 10/05/2016 Nguyễn Xuân Trọng Học viên Đề xuất một số giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 15/10/2012 Bùi Xuân Cậy (chủ biên), Đỗ Quốc Cường, Mai Hải Đăng, Quy hoạch, kỹ thuật và tổ chức giao thông, Giáo trình giảng dạy Sau đại học, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2012.
2 22/10/2015 Đỗ Quốc Cường (chủ biên), Kỹ thuật giao thông, Giáo trình giảng dạy đại học, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2015.