Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Đỗ Văn Trung

ThS Đỗ Văn Trung

0973861212
dotrungketcau@utc.edu.vn
  • Phân tích phi tuyến (Nonlinear analysis) kết cấu bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng 3D tĩnh và động; Tính toán các mặt cắt hẹp (dầm cao) có xét đến ảnh hưởng cong vênh của lực cắt và xoắn;
  • Phương pháp đánh giá an toàn (Safety evaluation methods) kết cấu đập thủy điện bằng bê tông và bê tông ít cốt thép dưới tác động của tải trọng 3D và áp lực nước đẩy nổi;
  • Đánh giá ảnh hưởng của các thông số từ mô hình tính toán đến độ an toàn của công trình theo lý thuyết độ tin cậy công trình ; Các phương pháp tăng cường và sửa chữa kết cấu trụ, đập thủy điện ;
  • Dự báo tuổi thọ sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động của môi trường;
  • Kết cấu thép và các hình thức liên kết trong kết cấu thép.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/03/2013 Đỗ Văn Trung, Tính toán kết cấu bê tông cốt thép chịu nén uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Trang 10-14, số 3, năm 2013.
2 10/12/2013 Đào Văn Dinh, Đỗ Văn Trung-“ Tính toán và dự báo hệ số khuếch tán clo trong bê tông” Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 7-11, số tháng 12/2013.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.