Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

hothilanhuong

PGS.TS. Hồ Thị Lan Hương

0983750705
huonghl@utc.edu.vn
  • Công nghệ và giải pháp giáo dục;
  • Quan trắc thời gian thực;
  • Công nghệ đo đạc mới.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Đánh giá độ chính xác lưới khống chế mặt bằng xây dựng cầu
2 Bố trí và kiểm tra vị trí tháp cầu dây văng
3 Nghiên cứu thuật toán xử lý số liệu đo hướng chuẩn
4 Khảo sát và đánh giá một số phương pháp bố trí tâm mố, trụ cầu bằng máy TĐĐT
5 Phương pháp xử lý số liệu kết hợp toàn đạc điện tử và công nghệ GPS trong lưới thi công và quan trắc công trình cầu
6 Đánh giá tình hình ứng dụng hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng ở Việt Nam
7 Nghiên cứu lựa chọn phần mềm xử lý số liệu lưới khống chế Trắc địa công trình đo bằng công nghệ đo GPS
8 Nghiên cứu đánh giá độ chính xác công nghệ GPS trong hệ thống quan trắc cầu dây
9 Các giải pháp đảm bảo chất lượng trong xây dựng hầm giao thông ở Việt nam
10 Một số phương pháp lọc dữ liệu và xử lý số liệu quan trắc chuyển vị cầu Cần Thơ
11 Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến chiều dài cạnh lưới khống chế mặt bằng công trình đo bằng công nghệ GPS
12 Nghiên cứu sự tương quan giữa gió, nhiệt độ và chuyển vị của một số vị trí trên cầu Cần Thơ
13 Xây dựng mô hình dự đoán chuyển vị của dầm chủ tại mặt cắt giữa nhịp chính cầu Cần thơ từ số liệu quan trắc thông qua bài toán hồi quy
14 Nghiên cứu phương pháp phân vùng tình trạng ùn tắc giao thông theo cấp độ qua vận tốc phương tiện công cộng trên nền tảng GIS tại Việt Nam
15 Nghiên cứu, lựa chọn các dạng hàm kiểm soát SHEWHART trong lọc nhiễu số liệu đo GPS - RTK
16 A Study on Accuracy Evaluation of GPS Vertical Monitoring Outcomes on Main Span of Can Tho Bridge, Vietnam
17 Nghiên cứu đánh giá độ chính xác số liệu quan trắc chuyển vị cầu dây văng theo phương đứng bằng kỹ thuật đo GPS-RTK
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Giáo trình đại học: Trắc địa đại cương
2 31/12/2017 Giáo trình cao học: Quan trắc biến dạng công trình