Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Ho-Xuan-Tu

ThS Hồ Xuân Tú

0949931887
hxtu@utc.edu.vn
  • ▪ Ứng xử của kết cấu công trình dưới tác động của động đất, bão, tornado,…
  • ▪ Mô phỏng ứng xử theo thời gian thực
  • ▪ Lý thuyết độ tin cậy, thiết kế theo công năng sử dụng (Performance-based design), và các xu hướng thiết kế mới.
  • ▪ Phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng công trình
  • ▪ Vật liệu mới
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 07/09/2016 Hybrid System of Unbonded Post-Tensioned CLT Panels and Light-Frame Wood Shear Walls
2 01/06/2017 New nonlinear lateral-vertical coupled shear element model for use in finite element structural analysis applications
3 01/02/2020 Nonlinear Numerical Model of Post-Tensioned Elastic Rocking Panels for Application in Building Structural Analysis
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/07/2014 Thấm và ăn mòn các kết cấu bê tông cốt thép; NXB Xây dựng 2014. ISBN: 9786048212872