Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thầy Bình

ThS Hoàng Nam Bình

0912426670
binhhn@utc.edu.vn
  • Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
  • Thủy lực hệ thống sông
  • Thủy lực công trình
  • Tính toán thủy văn
  • Điều tiết hồ chứa
  • Biến đổi khí hậu
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/11/2004 Thuật toán mạng thần kinh nhân tạo sai số lan truyền ngược và ứng dụng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
2 01/06/2006 Một số vấn đề thủy lực hạ lưu các công trình tháo nước vùng đồng bằng và ven biển, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
3 01/07/2010 Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng dòng chảy mùa kiệt hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 01/07/2012 Ứng dụng mô hình MIKE tính toán vận hành điều tiết hệ thống hồ chứa trên sông Cả, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc
5 01/09/2013 Kiến nghị giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp hệ thống hồ chứa Cửa Đạt gặp sự cố, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
6 01/06/2014 Tính toán nhu cầu dùng nước cho lưu vực sông Cái Ninh Hòa, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
7 01/06/2015 Tính toán phân kỳ lũ trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Biển và Bờ
8 01/07/2015 Đề xuất kế hoạch vận hành phát điện trong mùa kiệt của các hồ chứa trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc
9 01/07/2015 Đánh giá tác động của đập dâng An Trạch đến ngập lụt hạ du sông Vu Gia, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc
10 01/08/2015 Tính toán phân cấp lũ trên lưu vưc sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
11 01/03/2016 Ứng dụng mô hình mưa dòng chảy mô phỏng quá trình lũ trên lưu vực sông Hiếu tỉnh Nghệ An
12 01/04/2021 Đánh giá khả năng giảm lũ của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.