Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

hoàng văn tuấn

ThS Hoàng Văn Tuấn

0975423618
hoangtuan0406@gmail.com
  • Mô hình và phân tích kết cấu công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp... • Kiểm định, thử tải công trình, đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố, đề xuất phương án sửa chữa, tăng cường công trình. • Phân tích, tính toán tổng thể kết cầu công trình bằng các phần mềm: Midas Civil, RM, Etabs... • Phân tích đặc thù, chuyên sâu kết cấu bằng các phần mềm: Midas FEA, Ansys, Atena... • Tính toán các bài toán cơ học ứng dụng các phần mềm: Excel, Mathlab, Maple...
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 10/12/2017 Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hà Văn Quân, Hoàng Văn Tuấn (2017). “Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn”. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, tập 3, quyển 2, tr.942-950.
2 20/07/2018 Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Công Thức (2018). "Tính toán nội lực, chuyển vị của thanh có liên kết dị hướng có độ mảnh lớn chịu uốn ngang và uốn dọc đồng thời". Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thư XIV, tr.562-569.
3 12/10/2019 Do Xuan Quy, Ta Thi Hien, Luong Xuan Binh, Hoang Van Tuan and Le Thanh Tam (2019). "Experimental research on dynamic response of beams with anisotropic restrains". Proceedings of the 5th international Conference on Enginneering Mechanics and Automation - ICEMA5, University of Engineering and Technology, PP 100-106, ISBN: 978-604-9955-18-1.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.