Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nh-th-Chm(1)

PGS.TS. Lã Văn Chăm

0913220244
chamduongbo@gmail.com
 • -Mặt đường bê tông xi măng đường ô tô sân bay -Mặt và móng đường gia cố chất liên kết vô cơ. -Đánh giá chất lượng mặt đường bê tông nhựa
 • -Kiểm định đánh giá chất lượng công trình giao thông
  CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
  STT Thời gian Nội dung
  1 Hoàn thiện hướng dẫn thiết kế môn học Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ. T2006-CT-08
  2 B2017-GHA-13 Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam GS.TS.Phạm Huy Khang, Chủ nhiệm,TS.Nguyễn Đình Thạo, TK. PGS.TS.Nguyễn Bính,ThS.Trần Thị Thúy,ThS.Phạm Quang Thông,PGS.TS.Trần Thị Kim Đăng,TS.Lương Xuân Chiểu, PGS.TS.Lã Văn Chăm,TS.Nguyễn Trọng Hiệp, PGS.TS.Nguyễn Quang Phúc.
  3 23/05/2000 Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ lớp móng đến chiều dày lớp bê tông xi măng mặt đường. B2000-35-107 TĐ
  4 06/01/2010 Đánh giá chất lượng mặt đường BT trong xây dựng và khai thác B2007-04-38
  5 23/05/2014 Ứng dụng thử nghiệm công nghệ mới trong xây dựng đường GT nông thôn (Sử dụng tro bay, tro xỉ nhà máy nhiệt điện và cấp phối đồi)
  6 24/05/2014 Chuyển đổi TCN sang TCVN 10186:2014 "Móng cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô-Thi công và nghiệm thu" Chủ trì: Lã Văn Chăm. Thư ký: Trần Danh Hợi. Tham gia: Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Thanh Sang.
  7 11/05/2018 Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng và đánh giá hiệu quả kinh tế- kỹ thuật sử dụng xi măng thay thế bột khoáng chế tạo bê tông nhựa nóng T2018 CT-048 Lã Văn Chăm (Chủ trì), Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyến Khánh Đức, Cù Việt Hùng
  HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
  STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
  1
  2 20/08/2001 21/09/2001 Monash University, Melbourne Australia Thực tập tại Phòng thí nghiệm Công trình
  3 26/06/2009 24/08/2009 Technische Universitat Darmstadt Germany Thực tập tại Phòng thí nghiệm đường bộ và kết cấu mặt đường
  CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
  STT Thời gian Bài báo
  1 Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dự báo nhu cầu sân bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam
  2 Xác định chiều dày tấm bê tông xi măng mặt đường bằng phương pháp Impact-Echo Tác giả
  3 Cơ sở lý thuyết và ứng dụng các phương pháp đo động để xác định một số đặc trưng cơ học của mặt đường
  4 Nghiên cứu xây dựng đường chuẩn tương quan giữa cường độ chịu nén với vận tốc truyền sóng siêu âm kết hợp trị số bật nẩy ứng dụng đánh giá cường độ chịu nén bê tông mác 45-55 Mpa.
  5 Khả năng sử dụng hoạt chất ĐBO1 kết hợp với sét theo nguyên lý tác dụng từ lực để gia cố đất xây dựng đường ô tô
  6 Ảnh hưởng của tải trọng đến độ bền mỏi bê tông asphalt loại BTNC 12.5
  7 Nghiên cứu thực nghiệm độ bền mỏi bê tông asphalt làm lớp mặt đường tại Việt Nam.
  8 Nghiên cứu đề xuất công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm cải thiện khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa nóng ở Việt Nam
  9 Effect of SBS on the mechanical properties of bitumen
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17 18/05/2018 Lựa chọn công nghệ thi công phù hợp để gia cố đất với hỗn hợp tro bay, xi măng làm móng mặt đường tại Quảng Ninh
  18 18/05/2018 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG CỐT LIỆU MỊN CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐÁ THẢI TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC THAN TẠI TỈNH QUẢNG NINH
  19 21/05/2019 Lương Xuân Chiểu, Lã Văn Chăm, Nguyễn Văn Trình.Đánh giá việc sử dụng xi măng thay thế bột khoáng nhằm cải thiện tính năng của bê tông nhựa nóng. số 50.2019
  HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
  STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
  1 Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu sinh Nghiên cứu phương pháp tính tấm bê tông xi măng mặt đường ô tô và sân bay
  2 Trần Thiện Lưu Nghiên cứu sinh Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi bê tông asphalt làm lớp mặt đường tại Việt Nam.
  3 Nguyễn Văn Chính Nghiên cứu sinh Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ôtô ở Việt Nam
  4 Lương Xuân Chiểu Nghiên cứu sinh Nghiên cứu một số thông số đặc trưng đánh giá chất lượng khai thác mặt đường BTXM đường ô tô bằng phương pháp không phá hủy ở Việt Nam
  5 Trần Trung Hiếu Nghiên cứu sinh Nghiên cứu ứng dụng bê tông xi măng tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam HD2
  6 12/08/2010 Muny Chanthavong Nghiên cứu sinh Nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật đấu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  7 02/11/2015 Souvanha VongKhamchanh Nghiên cứu sinh Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
  8 12/05/2018 Phạm Đăng Nguyên Nghiên cứu sinh Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO HD2
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Xây dựng nền đường ô tô- NXB GTVT - Hà Nội 2008
2 Xây dựng đường ô tô-NXB GTVT-Hà Nội 2016
3 Kiểm định đánh giá công trình đường