Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

hiến

ThS Lê Đắc Hiền

0914346899
hienld@utc.edu.vn
  • - Ứng dụng tin học trong Xây dựng công trình giao thông - Building information modeling
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Lập trình trên Microsoft Office với VSTO 3.0 - Tạp chí PCWorld
2 Mô hình hóa và phân tích ứng xử của vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông - Tạp chí Cầu đường
3 Nonlinear modeling behavior of anchorage zone in prestressed concrete girder bridge
4 GIẢI PHÁP MÔ PHỎNG MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.