Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nh-Giang

TS Lê Khánh Giang

0983663031
khanhgiang298@gmail.com
  • Trắc địa công trình giao thông.
  • Kỹ thuật GIS và viễn thám trong quản lý công trình giao thông, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM
2 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHUYỀN ĐỘ CAO QUA SÔNG LỚN BẰNG CÔNG NGHỆ GPS KHI THÀNH LẬP LƯỚI ĐỘ CAO TRONG XÂY DỰNG CẦU
3 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THU GOM RÁC THẢI ĐÔ THỊ
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.