Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

hhh

ThS Lê Quang Hưng

  • Nghiên cứu công nghệ mới trong thi công đường sắt, đường sắt đô thị;động lực học đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 15/08/2006 Bài báo đăng trên Tạp chí KH Giao thông vận tải: Lựa chọn công suất hiệu quả của máy ủi (Tác giả: Lê Công Thành, Lê Quang Hưng)
2 15/11/2010 Nghiên cứu tính biến dạng của đá ba lát đường sắt (Tác giả Lê Công Thành, Lê Quang Hưng, Đào Linh chi, Nguyễn Văn Lộc)
3 22/12/2016 Báo cáo tại Hội nghị ATGT quốc gia năm 2016 : Hiện trạng giao cắt đường sắt và đường bộ -đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông tại vị trí giao cắt (Tác giả Lê Quang Hưng)
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.