Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nh-th-an(1)

TS Lê Vĩnh An

0888681018
levinhan@utc.edu.vn
  • - Thiết kế và quản lý đường ô tô và đường thành phố - Phát triển vật liệu xây dựng bền vững - Sử dụng phế thải chế tạo vật liệu xây dựng - Một số loại bê tông: Bê tông cường độ cao, chất lượng cao, tự lèn, khối lớn
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 26/06/2006 Tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ: “Phân tích – đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu mặt đường mềm hiện hành ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp bổ sung, chỉnh sửa và áp dụng khả thi cho các tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế”.“Phân tích – đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu mặt đường mềm hiện hành ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp bổ sung, chỉnh sửa và áp dụng khả thi cho các tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế”.
2 28/09/2007 Tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ để tăng cường khả năng chịu kéo và chống nứt cho bê tông asphalt mặt cầu và đường nâng cấp”.
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 28/06/2009 28/08/2009 Trường ĐH kỹ thuật Darmstadt, Cộng hòa liên bang Đức Nghiên cứu chương trình đào tạo, viết bài giảng.
2 01/10/2010 28/01/2014 Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp Luận án Tiến sỹ: "Comportement des bétons autoplaçants par temps chaud". Link: http://thesesups.ups-tlse.fr/2296/
3 17/10/2017 19/10/2017 Học viện Ngoại giao Khóa học: "Kỹ năng thiết kế CTĐT, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực".
4 16/07/2018 18/07/2018 AUF, CNFp Hà Nội - 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Tập huấn: « Hội thảo chuyển giao kinh nghiệm ứng dụng CNTT-TT triển khai đào tạo hỗn hợp »
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 04/09/2013 “Influence of mixing and curing temperatures on the properties of fresh and hardened self consolidated concrete in hot weather conditions”.
2 28/06/2016 "Properties of SCC Mixed in Hot Weather Conditions: Workability, Mechanical and Physical Aspects"
3 26/11/2016 "Influence of temperature on the SCC properties mixed in hot weather conditions".
4 24/04/2018 "Improved 28-day compressive strength of SCC mixed and cured in hot weather: Non-conventional behavior"
5 26/11/2020 "Effect of steel fiber content on the shrinkage of steel fiber reinforced concrete in the tropical environment in Vietnam".
6 26/11/2020 "Strength, water porosity and the shrinkage of self-compacting concrete in hot climate".
7 26/11/2020 "Experimental study of short concrete columns reinforced with GFRP bars under monotonic loading".
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 24/09/2010 28/01/2014 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 28/08/2018 Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô