Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh-Binh_1_Chan-dung

PGS.TS. Lương Xuân Bính

0983661439
Lxbinh0201@utc.edu.vn
  • Sức bền vật liệu, cơ học vật rắn biến dạng, mô hình hóa và phân tích kết cấu;
  • Tối ưu hóa kết cấu kỹ thuật;
  • Kiểm định, thử tải kết cấu công trình;
  • Giải pháp sửa chữa, gia cường kết cấu công trình bằng vật liệu composite.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/09/2001 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành: Kết hợp phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp giải tích để nâng cao độ chính xác phân tích kết cấu - Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 3, tr 47-53.
2 30/03/2002 Lương Xuân Bính: Tính toán kết cấu bản nhiều lớp bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng mô hình phần tử khối - Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1, tr 6-12.
3 09/01/2004 Enoki Meiketsu, Binh Xuan Luong, Noboru Okabe and Katsuhisa Itou: Dynamic theory of rigid-plasticity - Proceedings of The 11th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering and The 3rd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Berkeley, USA, Vol.Ⅰ,No. A-08,118 ~ 125, 7th-9th January 2004.
4 09/07/2004 江本 宏明、Luong Xuan Binh、石川 智喜、下向 孝寛、榎 明潔: 動的塑性論を用いた杭の打込みに関する研究 - 第39回地盤工学研究発表会, 論文番号 E.04-779,1555 ~ 1556, 7th - 9th July 2004.
5 21/05/2005 友滝 敦成, Binh Xuan LUONG, 榎 明潔, 寺本 英敬: 模型地盤を用いた地震時の基礎の運動に関する実験的研究 - 土木学会中国支部第57回研究発表会, 会議録,論文番号 Ⅲ-54 ,303 ~ 304, 21st May 2005.
6 08/07/2005 Binh Xuan LUONG and Meiketsu ENOKI: Generalized Limit Equilibrium Method for Dynamic Problems - 第40回地盤工学研究発表会, No. E.04-1016,2029 ~ 2030, 5th -8th July 2005.
7 08/07/2005 石川 智喜, Binh Xuan LUONG, 竹原 秀一, 下向 孝寛, 榎 明潔: 動的塑性理論を用いた杭の打込みに関する研究 - 第40回地盤工学研究発表会, No. K.07-765,1529 ~ 1530, 5th -8th July 2005.
8 09/09/2005 Binh Xuan Luong, Meiketsu Enoki, Shuichi Takehara, Takahiro Yasumori: On The Failure of Retaining Walls under Seismic Loading - 土木学会第60回年次学術講演会, 論文番号 Ⅲ-464,925 ~ 926, 7th-9th Sept. 2005.
9 09/09/2005 片山 将也, Binh Xuan Luong, 榎 明潔, 寺本 英敬: 動的塑性理論を用いた基礎の運動に関する研究 - 土木学会第60回年次学術講演会, 論文番号 Ⅲ-252,503 ~504, 7th-9th Sept. 2005.
10 09/09/2005 花房 卓司, Binh Xuan LUONG, 榎 明潔, 康守 貴祐: 動的塑性論を用いた地震時の擁壁の破壊現象に対する検討 - 土木学会第60回年次学術講演会・講演概要集, 論文番号 Ⅲ-136,271~272, 7th-9th Sept. 2005.
11 31/10/2005 Enoki Meiketsu, Binh Xuan Luong, Noboru Okabe: Dynamic theory of rigid-plasticity - Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.25 No. 7-10, pp. 635-647.
12 26/08/2006 Lương Xuân Bính, Enoki Meiketsu: Phương pháp mới tính chuyển vị tương đối của mái dốc dưới tác dụng của tải trọng động đất - Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Toàn quốc Vật Rắn Biến Dạng Lần thứ 8, tr. 96-105, 25 -26/08/2006.
13 26/08/2006 Lương Xuân Bính, Enoki Meiketsu: Generalized limit equilibrium method for analysis of stability and motion of geotechnical engineering structures under earthquakes - Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Toàn quốc Vật Rắn Biến Dạng Lần thứ 8, tr. 106-117, 25 -26/08/2006.
14 07/12/2007 Binh Xuan Luong, Enoki Meiketsu, Thuy Thanh Hoang: A new method to analyse earth pressures and motion of retaining structures under earthquakes - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 8, Tập 5, tr. 31-42, 6-7/12/2007.
15 07/12/2007 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Nguyễn Xuân Lựu: Tính toán kết cấu có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 8, Tập 2, tr. 57-68, 6-7/12/2007.
16 31/05/2008 Enoki Meiketsu, Binh Xuan Luong: Stability and movement analyses of slopes using Generalized Limit Equilibrium Method - Proceedings of the 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, Vol.1, pp. 671-677, 2008.
17 29/11/2008 Lương Xuân Bính, Chu Thị Thu Thủy, Vikhone Saynhavong: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định nền đường sắt - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 80-86, 11/2008.
18 29/11/2008 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính kết cấu vỏ hầm với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 79-83, 11/2008.
19 29/11/2008 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính cọc đơn trong nền đất với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 125-130, 11/2008.
20 29/11/2008 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Nghiên cứu ứng dụng hàm Solver giải các bài toán kỹ thuật - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 90-94, 11/2008.
21 29/11/2008 Vũ Đình Lai, Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành: Xây dựng phương pháp thi trắc nghiệm khách quan mới áp dụng cho môn học Sức Bền Vật Liệu - - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 3-8, 11/2008.
22 30/11/2008 Binh Xuan Luong: An upper bound approach for dynamic rigid-plasticity problems - Proceedings of the International Conference on Computational Solid Mechanics, pp. 45-52, 27-30/11/2008.
23 30/01/2009 Binh Xuan Luong, Vikhone Saynhavong, Thanh Thuy Hoang, Meiketsu Enoki: Development of Generalized Limit Equilibrium Method for the Failure of Retaining Walls under Seismic Loadings - Science Journal of Transportation (International Cooperation Journal, MADI – SWJTU – UTC), No. 1, pp. 165-171, 2009.
24 30/06/2010 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Vũ Ngọc Linh: Tính kết cấu thanh có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 30, tr. 47-52, 2010.
25 13/11/2010 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính toán nội lực chuyển vị trong tà vẹt ghi đường sắt bằng phương pháp phần tử hữu hạn với mô hình liên kết dị hướng - Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 10, tr. 54-58, 2010.
26 30/11/2010 Lương Xuân Bính, Vikhone Saynhavong, Trần Trung Dũng: Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định mái dốc có xét đến ảnh hưởng của vết nứt - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 339-344, 2010.
27 30/11/2010 Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Linh: Ứng dụng hàm Solver xác định cơ cấu chảy dẻo của kết cấu - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 160-163, 2010.
28 30/11/2010 Vũ Văn Thành, Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Trinh: Chế tạo thiết bị thí nghiệm để phối hợp với máy kéo nén vạn năng tạo thành máy thí nghiệm đa công dung - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 345-349, 2010.
29 30/11/2010 Lương Xuân Bính, Tạ Thị Hiền, Vũ Thị Nga: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy-học môn Sức bền vật liệu - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 299-304, 2010.
30 30/06/2011 Lương Xuân Bính: Tính ổn định thanh có mặt cắt thay đổi - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 34, tr. 112-120, 2011.
31 30/06/2012 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Trịnh Minh Hải, Đỗ Xuân Quý, Ong Wee Keong: Ứng dụng công nghệ TYFO FIBWRAP trong sửa chữa khẩn cấp mặt cầu BTCT đảm bảo giao thông - Tạp chí Cầu Đường Việt nam, Số 6, Tr. 8-11, 2012.
32 30/06/2012 Lương Xuân Bính: Một phương pháp tính ổn định mố cầu trên móng nông - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 38, tr. 7-12, 2012.
33 30/06/2012 Lương Xuân Bính: Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định mái dốc khi có xét đến nước ngầm - Tạp chí Địa Kỹ Thuật, Số 2, tr. 47-53, 2012.
34 09/12/2012 Xuan Binh Luong, Van Thanh Vu, Giang Lam To, Ong Wee Keong: A Damage Mode of a Prestressed Concrete Beam and Solution for Repair/Strengthening with the Use of Tyfo® Fibrwrap® Systems - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 9, Tập 2, tr. 71-78, 2012.
35 09/12/2012 Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Linh, Đỗ Xuân Quý: Tính toán tấm mặt đường cứng theo mô hình kết cấu có liên kết dị hướng - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 9, Tập 2, tr. 67-70, 2012.
36 01/12/2013 Hồ Sỹ Lành, Lương Xuân Bính: Tính toán ổn định mái dốc có neo tăng cường bằng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát - Tạp chi Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 2013.
37 30/09/2014 Lương Xuân Bính, Đào Ngọc Hùng, Hoàng Thanh Thúy: Nghiên cứu ứng dụng Hàm Solver xác định đường đỏ tối ưu trong thiết kế trắc dọc tuyến đường - Tạp chí Khoa học GTVT, Số 46, 9/2014.
38 29/11/2014 Vũ Đình Lai, Lương Xuân Bính: Về một lý thuyết cơ học mới - Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 11/2014.
39 28/02/2015 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành: Nghiên cứu giải pháp sửa chữa/gia cường kết cấu bằng vật liệu cốt sợi cường độ cao nhựa Polymer (FRP) - Ứng dụng sửa chữa khẩn cấp đảm bảo giao thông các cầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46, 2015.
40 07/08/2015 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Vũ Ngọc Trinh: Nghiên cứu giải pháp sửa chữa/gia cường kết cấu thép đường ống chịu áp lực đối xứng trục bằng vật liệu FRP - Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Ngày 6-7/8/2015, Tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.
41 30/11/2015 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Hà Văn Quân, Nguyễn Hùng Phong: Nghiên cứu giải pháp gia cường khả năng chịu nén của cột/trụ bê tông cốt thép công trình cầu bằng vật liệu Polyme cốt sợi cường độ cao (FRP) - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt – Tháng 11/2015.
42 31/12/2015 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 49 – Tháng 12/2015.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/05/2011 Sách: "Bài tập Sức Bền Vật Liệu" - Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - Tham gia biên soạn
2 30/05/2011 Giáo trình: "Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không đá kiểu tấm bản" - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Tham gia biên soạn