Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

xuân chiểu

TS Lương Xuân Chiểu

0913399337
chieu1256@utc.edu.vn
  • - Nghiên cứu một số thông số đặc trưng đánh giá chất lượng khai thác măt đường BTXM đường ô tô bằng phương pháp không phá hủy ở Việt Nam
  • - Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thi công lớp bê tông nhựa
  • - Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm vật liệu và cấu kiện
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 06/12/2002 Đề tài mã số KHCN 04-04-02:” Thiết kế thiết bị đo đa kênh, lưu trữ, cảnh báo nồng độ khí độc trong môi trường do các phương tiện giao thông gây ra” (tham gia)
2 06/12/2003 Đề tài mã số B2003-35-43 :” Nghiên cứu, thiết kế chế thử thiết bị đo (Data logger) 8 kênh/12bits” (tham gia)
3 30/09/2009 Nghiên cứu ổn định của hệ cần trục- phao nổi khi làm việc trên sông ngòi, kênh rạch vùng đồng bằng Nam bộ; Đề tài khoa học cấp bộ mã số B2008-04-82 (tham gia)
4 30/10/2011 Nghiên cứu đo đạc tính toán chỉ số PCN cho mặt đường BTXM và sân bay, Đề tài khoa học mã số :T2011-CT (Chủ trì)
5 12/12/2011 Bằng phương pháp thực nghiệm thiết lập mối quan hệ giữa cường độ nén bê tông và vận tốc truyền sóng siêu âm đối với bê tông cường độ cao, Đề tài khoa học cấp bộ mã số B2007-04-50 (Chủ trì)
6 12/12/2013 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cấp phối đồi gia cố xi măng và tro bay nhiệt điện đốt than trong xây dựng đường giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ninh; Dự án thử nghiệm cấp tỉnh (tham gia)
7 01/12/2014 Nghiên cứu thiết kế chế thử cảm biến đo biến dạng. Ứng dụng đo đạc, quan trắc biến dạng cấu kiện bê tông khi chịu tải trọng, Đề tài cấp trường mã số :T2014-TTKHCNGTVT- 34 (Chủ trì)
8 30/12/2016 Nghiên cứu phân loại nhựa đường theo Superpave (nhựa đường PG) và đề xuất áp dụng trong xây dựng đường bộ Việt Nam; Đề tài Khoa học cấp bộ Mã số DT 154015 (tham gia)
9 30/12/2016 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng kết cấu mặt đường ô tô bằng BTXM đã xây dựng ở Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay; Đề tài cấp bộ, Mã số DT134013 (tham gia)
10 30/12/2016 Đề tài mã số T2016 - CT- 72 “Nghiên cứu đề xuất mô hình thí nghiệm xác định chỉ tiêu kháng cắt của bê tông nhựa chặt” (tham gia)
11 01/12/2017 Đề tài mã số T2017-CT-114:"Nghiên cứu đề xuất công nghệ phù hợp chế tạo bê tông nhựa tại trạm sử dụng phụ gia SBS và các loại phụ gia khác tăng khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng kháng mỏi ở Việt Nam" (Chủ trì)
12 02/12/2019 Đề tài mã số T2019-CT-056:" Nghiên cứu sử dụng phế thải nylon làm phụ gia theo công nghệ trộn khô nâng cao chất lượng bê tông nhựa và giảm ô nhiễm môi trường" (Chủ trì)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 26/06/2009 24/08/2009 Technische Universität Darmstadt-Germany Thực tập tại Phòng thí nghiệm đường bộ và kết cấu mặt đường – Laboratory of the Institute of Road and Pavement Technische Universität Darmstadt-Germany
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 30/03/2010 Lương Xuân Chiểu, Trần Văn Khuê (2010), Nghiên cứu phương pháp đo sóng ứng suất xác định vận tốc truyền sóng trong bê tông. Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 29 tháng 3/2010
2 30/09/2010 Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Hữu Trí, Lương Xuân Chiểu; Xác định các đặc trưng dao động của hệ cần trục- phao nổi: tạp chí Khoa học Giao thông vân tải số 32- 9/2010
3 25/04/2011 Đỗ Đức Tuấn, Kiều Công Thành, Lương Xuân Chiểu. Thử nghiệm xác định ứng suất tĩnh trên khung giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 33, 4/2011
4 01/05/2011 Đỗ Đức Tuấn, Lương Xuân Chiểu. Thử nghiệm xác định ứng suất động trên khung giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 33, 4/2011
5 30/03/2012 Lương Xuân Chiểu, Hoàng Tùng (2012), Nghiên cứu sơ bộ về tải trọng tính toán và cấu tạo mặt đường bê tông xi măng trong nút giao vòng xuyến. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 37 tháng 3/2012
6 01/07/2012 Lương Xuân Chiểu, Lã Văn Chăm (2012), Nghiên cứu xây dựng đường chuẩn tương quan giữa cường độ chịu nén với vận tốc truyền sóng siêu âm kết hợp trị số bật nảy ứng dụng đánh giá cường độ chịu nén bê tông mác 45-55 MPa. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 38 tháng 6/2012
7 30/06/2014 Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Quang Phúc, Phạm Văn Mạnh (2014), Sử dụng kết quả thí nghiệm FWD phân tích kết cấu mặt đường bê tông xi măng, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 46 tháng 6 năm 2014 trang 59-66
8 30/06/2014 Lương Xuân Chiểu, Vũ Minh Đức; Báo cáo hội thảo tháng 6/2014 tổ chức tại cơ sở 2 trường ĐHGTVT - Thành phố Hồ Chí Minh : “ Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bột thu hồi và các nguyên nhân khác phát sinh tại trạm trộn ảnh hưởng tới khả năng kháng vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa”
9 30/11/2014 Nguyễn Xuân Huy, Lương Xuân Chiểu, Đặng Viết Tuấn, Nguyễn Huy Cường (2014), Phân tích sự làm việc cục bộ của kết cấu khung BTCT có sử dụng cảm biến đo biến dạng cốt thép, Tạp chí Giao thông Vận tải số 11 năm 2014
10 17/08/2015 Nguyen Xuan Huy+ Phạm Xuan Dat+Luong Xuan Chieu (2016), Shaking Table Test on Seismic Performance of L- and V-Sectioned Reinforced Concrete Columns-Journal of Earthquake&Tsunami- ISSN 1793-4311,Vol.9,No.4, 1550010, Science Citation Index Expanded (SCIE).
11 08/09/2015 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Quang Tưởng, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải, số 8, trang 40-42(tiếp trang 90), năm 2015
12 20/10/2015 Vũ Ngọc Phương, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Đánh giá hiệu quả của vôi thủy hóa, xi măng trong việc cải thiện khả năng kháng ẩm và chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 48, trang 84-88, năm 2015
13 20/11/2015 Lã Văn Chăm, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nghiên cứu đề xuất công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm cải thiện khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa nóng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 36-41, năm 2015
14 20/11/2015 Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà, Lương Xuân Chiểu, Phân tích nhiệt độ trong các lớp mặt đường bê tông nhựa ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 24-29, năm 2015
15 18/05/2016 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Thanh Phong, Nghiên cứu xác định hệ số điều chỉnh ảnh hưởng của chiều cao mẫu bê tông nhựa đến độ dẻo Marshall, Tạp chí Giao thông vận tải, số 4, trang 48-50, năm 2016
16 20/06/2016 Lương Xuân Chiểu; Báo cáo Nghiên cứu đề xuất công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm cải thiện khả năng chống hắn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa nóng ở Việt Nam tại hội nghị tổng kết khoa học công nghệ ngành giao thông vận tải (2011-2016) vào ngày 20/06/2016
17 15/07/2017 Nguyễn Quang Phúc; Vũ Thị Ngọc Phương; Lương Xuân Chiểu; Nguyễn Văn Công; Hiromitsu Nakanishi; Akihiro Kato: Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phụ gia Toughfix Hyper tăng độ ổn định nước và cường độ của bê tông nhựa mặt đường. Tạp chí Giao thông Vận tải số 6/2017
18 20/08/2017 Trần Danh Hợi; Nguyễn Quang Tuấn; Nguyễn Quang Phúc; Lương Xuân Chiểu; Mô phỏng mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D. Tạp chí Giao thông Vận tải 8/2017
19 28/04/2018 Lã Văn Chăm, Lương Xuân Chiểu. Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng thí nghiệm đánh giá tính chất cơ lý của bê tông nhựa sử dụng cốt liệu mịn có nguồn gốc từ đá thải. Táp chí Khoa học Giao thông Vân tải, số 63 04/2018
20 15/11/2018 La Van Cham, Nguyen Quang Tuan, Luong Xuan Chieu. "Effect of SBS on the mechanical properties of bitumen". Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt, tháng 11, 2018
21 18/12/2018 Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Hữu Thành (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LPDE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm, Tạp chí GTVT số 12/2018.
22 18/12/2018 Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Hữu Thành (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thái LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm. Tạp chí Giao thông Vận tải, số 12/2018
23 17/01/2019 Trần Hữu Bằng, Lê Văn Bách, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu (2019: Cải thiện một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SiO2 và silica Fume khu vực miền Tây Nam Bộ. Tạp chí Giao thông Vận tải, số 1+2 năm 2019
24 20/02/2019 Lương Xuân Chiểu, Lã Văn Chăm, Nguyễn Văn Trình.Đánh giá việc sử dụng xi măng thay thế bột khoáng nhằm cải thiện tính năng của bê tông nhựa nóng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 50.2019
25 26/07/2019 Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu (2019), “Nghiên cứu thiết kế cân bằng (BMD) cho hỗn hợp bê tông asphalt sử dụng phụ gia phế thải nhựa theo phương pháp trộn khô”, Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 7 năm 2019.
26 01/12/2019 Lê Văn Bách; Lê Văn Phúc; Nguyễn Viết Vượng; Lương Xuân Chiểu "Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng nứt của bê tông nhựa sử dụng nano carbon làm phụ gia". Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 11,2019
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Nghiên cứu sinh
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.