Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Mạc Văn Hà

ThS Mạc Văn Hà

0988229662
macvanha@utc.edu.vn
  • Ứng dụng vật liệu mới và công nghệ mới trong xây dựng cầu;
  • Công trình giao thông đô thị;
  • Phân tích kết cấu công trình;
  • Kết cấu thép và cầu thép.
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/02/2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải Giảng dạy và nghiên cứu
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 20/06/2014 Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Mạc Văn Hà, Nghiên cứu khả năng áp dụng cọc vít đường kính lớn trong điều kiện địa chất Hà Nội, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 15-20, số tháng 06/2014.
2 20/09/2015 Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Mạc Văn Hà, Phân tích ứng xử của cầu dầm I liên hợp kiểu mới không có dầm ngang trung gian, Tạp chí Giao thông Vận tải, trang 29-31+34, số tháng 09/2015
3 20/10/2015 Đào Duy Lâm, Mạc Văn Hà, Phân tích các mô hình tính toán cầu dầm thép liên hợp bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 24-28, số tháng 10/2015
4 20/11/2015 Mạc Văn Hà, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Phân tích đánh giá trạng thái ăn mòn thép chịu thời tiết tại các vị trí liên kết của cầu Chợ Thượng, Tạp chí Giao thông Vận tải, trang 71-74, số tháng 11/2015
5 20/11/2016 Nguyen Duc Thi Thu Dinh, Mac Van Ha, Affect analysis of bearing arrangement to behavior of continuous prestressed concrete horizontally curved hollow beam - slab bridge impacted of temperature, shrinkage and creep, Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt - 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016), Ha Noi, Viet Nam
6 20/12/2016 Mạc Văn Hà, Ảnh hưởng của hư hỏng khe co giãn, gối cầu và mặt cầu đến an toàn khai thác công trình cầu đường bộ ở việt nam, Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt - Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2016
7 20/05/2017 Mạc Văn Hà, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Ảnh hưởng của bán kính đường cong nằm tới ứng xử của cầu dầm hộp thép liên hợp, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 16-22, số tháng 05/2017
8 20/08/2017 Van Ha MAC, Assessment of Structural Solutions for Urban Bridges in Vietnam, 10th ATRANS Annual Conference (symposium): Young Researcher’s Forum 2017 - Transportation for a Better Life, Bangkok, Thailand
9 20/09/2017 Mạc Văn Hà, Nguyễn Viết Trung, Nghiên cứu khả năng áp dụng thép tính năng cao cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam, Hội Nghị Khoa Học Và Công Nghệ Về Xây Dựng Công Trình Chào Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Viện Kỹ Thuật Công Trình Đặc Biệt/ Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 108-113, số tháng 09/2017
10 20/01/2018 Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm, Mạc Văn Hà, Hoàng Long, Nghiên cứu thí nghiệm xác định độ bền mỏi của khe co giãn răng lược, Tạp chí Giao thông Vận tải, trang 63-66, số tháng 1+2/2018
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 20/08/2014 Đề tài NCKH cấp Bộ Giao thông Vận tải "Nghiên cứu công nghệ bảo vệ cọc thép trong điều kiện khí hậu và môi trường Việt Nam", Thành viên đề tài
2 20/11/2014 Đề tài NCKH cấp Trường "Nghiên cứu khả năng áp dụng cọc vít đường kính lớn trong điều kiện địa chất Hà Nội", Thành viên đề tài
3 20/11/2015 Đề tài NCKH cấp Bộ Giao thông Vận tải "Nghiên cứu công nghệ chống ăn mòn gối thép tiên tiến cho công trình cầu phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam", Thành viên đề tài
4 20/11/2015 Đề tài NCKH cấp Bộ Giao thông Vận tải "Nghiên cứu đánh giá các hệ thống quan trắc hiện hành cho cầu dây văng và dây võng tại Việt Nam", Thành viên đề tài
5 20/11/2015 Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: “Cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thiết kế”, Thành viên ban biên soạn
6 20/11/2017 Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: “Cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thi công”, Thành viên ban biên soạn
7 20/11/2017 Đề tài NCKH cấp Trường "Nghiên cứu khả năng ứng dụng thép tính năng cao ‎High Performance Steel cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam", Chủ nhiệm đề tài
8 20/11/2017 Đề tài NCKH cấp Bộ GD&DT “Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng trên đường cao tốc ở Việt Nam”, Thư ký khoa học
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 20/08/2015 Vũ Minh Tuấn, Mạc Văn Hà, Đào Duy Lâm, Msheet – Tính toán thiết kế tường cừ và cọc, Nhà xuất bản Xây dựng