Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

đưcx

ThS Nguyễn Đắc Đức

0904133791
ngdacduc@utc.edu.vn
  • 1. Phân tích kết cấu/ Structural analysis
  • 2. Ứng dụng vật liệu và công nghệ mới trong sửa chữa và tăng cường cầu/New materials and technologies application for repairing and strengthening bridges
  • 3. Kết cấu cầu lắp ghép và công nghệ xây dựng cầu hiện đại/ Segmental bridge structure and addvanced bridge construction
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 22/02/2015 Sửa chữa, tăng cường cầu bằng công nghệ dán tấm FRP: Những vấn đề cần nghiên cứu khi áp dụng vào điều kiện Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, TS. Ngô Văn Minh, TS. Trần Thế Truyền, ThS. Nguyễn Đắc Đức. Tạp chí GTVT số tháng 1+2/2015
2 21/03/2015 Các dạng hư hỏng điển hình của kết cấu áo đường mềm trên mặt cầu thép bản trực hướng. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, TS. Ngô Văn Minh, PGS.TS. Trần Thị Kim Đăng, ThS. Nguyễn Đắc Đức, ThS. NCS. Lê Đình Long. Tạp chí GTVT số tháng 3/2015
3 31/12/2015 Ứng xử của bản bê tông sử dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của nhiệt độ thay đổi và tải trọng tĩnh. ThS. Nguyễn Đắc Đức, TS. Ngô Văn Minh, TS. Hồ Xuân Nam. Tạp chí GTVT số tháng 12/2015
4 21/02/2016 Ảnh hưởng của biện pháp thi công và điều kiện địa chất đến hiện tượng nứt công trình hầm. TS. Hồ Xuân Nam, ThS. Trần Ngọc Hòa, ThS. Nguyễn Đắc Đức. Tạp chí GTVT số tháng 1+2/2016
5 22/11/2016 Effects of key size and prestressed compression force on the dry-joint shear key resistance in segmental box – girder bridges. NGUYEN DAC DUC and NGUYEN NGOC LONG. Tạp chí GTVT Special Issue, 11/2016
6 30/04/2017 Sự hình thành và phát triển vết nứt tại khoá chống cắt đơn trong dầm bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép phân đoạn. ThS. Nguyễn Đắc Đức. Tạp chí GTVT, số tháng 4/2017
7 30/12/2017 Ảnh hưởng của xoắn đến khả năng chịu lực của khóa chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn. ThS. Nguyễn Đắc Đức. Tạp chí GTVT số tháng 12/2017
8 30/05/2019 Xác định khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn theo ACI314-18. ThS. Nguyễn Đắc Đức. Tạp chí GTVT số tháng 5/2019
9 11/12/2019 Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khóa chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn. ThS.Nguyễn Đắc Đức, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Long, GS.TS. Trần Đức Nhiệm. Tạp chí KH GTVT số 70 tập 5, tháng 12/2019
10 30/12/2019 Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm.ThS. Nguyễn Đắc Đức, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, GS.TS. Trần Đức Nhiệm, PGS.TS.Đỗ Anh Tú,TS. Lê Bá Anh. Tạp chí KH GTVT số 70 tập 5, tháng 12/2019
11 15/07/2020 Ảnh hưởng của chiều sâu khóa đến khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn. ThS. Nguyễn Đắc Đức, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, GS.TS Trần Đức Nhiệm. Tạp chí GTVT số tháng 7/2020
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 19/09/2008 Sách tham khảo "Kiểm tra và bảo trì cầu bê tông cốt thép". TS. Nguyễn Trọng Phú (Chủ biên), KS. Nguyễn Đắc Đức. NXB Giao thông vận tải, QĐXB số:137/QĐ-GTVT
2 29/06/2017 Giáo trình "Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường" TS. Nguyễn Văn Hậu (chủ biên) biên soạn Chương I-TS.Đỗ Anh Tú biên soạn Chương III-TS.Hoàng Việt Hải biên soạn Chương V-ThS. Nguyễn Đức Dũng biên soạn Chương II- ThS.Nguyễn Đắc Đức biên soạn Chương IV và Chương VI.QĐXB số 121/QĐ-GTVT ngày 29/6/2017