Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

dũng

ThS Nguyễn Đức Dũng

0983418480
ducdungutc@gmail.com
  • Nghiên cứu co ngót bê tông

Phân tích sự làm việc của neo trong dầm liên hợp Thép – BTCT và một vài kiến nghị trong việc sử dụng tính toán và thiết kế neo.

Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/09/2017 Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường