Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

adung

TS Nguyễn Hữu Dũng

01662762153
nguyen.huu.dung@dcic.vn
  • - Kỹ thuật Giao thông và An toàn giao thông - Xây dựng công trình giao thông
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/01/2003 Thành viên tham gia đề tài cấp Bộ Giáo Dục & Đào tạo: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nâng cao tính an toàn giao thông đường ô tô.
2 01/01/2011 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường ĐHGTVT: Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của dân cư hai bên đường đối với tai nạn giao thông trên một số trục đường Quốc lộ.
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/04/2004 01/10/2008 Trường Đại học Kỹ thuật Dresden (TU Dresden) Nghiên cứu sinh
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/05/2009 Đường cong LORENZ trong việc nghiên cứu về sự tập trung tai nạn.Tạp chí Cầu Đường số tháng 5/2009
2 01/04/2010 Khả năng chất tải của nhóm xung đột theo phương pháp AKF-Verfahren. Tạp chí Cầu Đường số tháng 4/2010
3 01/07/2010 Tốc độ xe chạy trong đường cong phù hợp với hệ thống thích ứng tốc độ thông minh (ISA).Tạp chí GTVT số tháng 7/2010
4 01/03/2012 Đánh giá lợi ích kinh tế của việc cải thiện ATGT đối với dự án hầm đường bộ đèo Cả. Tạp chí Cầu Đường số tháng 3/2012
5 01/04/2012 Phân tích An toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ cùng với chương trình đánh giá đường bộ quốc tế (iRAP).Tạp chí GTVT số tháng 4/2012
6 01/05/2013 Thiết kế tiếp cận và quản lý giao thông dọc theo 12 ga của tuyến đường sắt đô thị số 3 từ Hà Nội đến Nhổn. Tạp chí Cầu Đường số tháng 5/2013
7 01/05/2014 Thiết kế An toàn đối với hầm đường bộ.Tạp chí Cầu đường số tháng 5/2014
8 01/12/2014 Một số giải pháp thiết kế An toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ qua khu dân cư. Tạp chí GTVT số 55 – tháng 12/2014
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 01/11/2010 26/08/2011 Đào Xuân Trường (K15) Học viên Đánh giá khả năng thông hành và mức phục vụ của nút giao thông đảo xuyến.
2 15/03/2011 19/12/2011 Trần Ngọc Dũng (K17) Học viên Tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ công việc nghiên cứu An toàn giao thông
3 30/08/2011 18/04/2012 Nguyễn Lê Hòa (K17 – Hòa Bình) Học viên Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường An toàn giao thông trên các tỉnh lộ khu vực miền núi. Ví dụ đề xuất tỉnh lộ 433-Tỉnh Hòa Bình
4 15/09/2011 16/08/2012 Bùi Viết Cường (K17) Học viên Phát triển, khai thác, quản lý đường cao tốc Việt Nam và ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong khai thác, quản lý đường cao tốc Việt Nam.
5 01/06/2013 22/11/2013 Cao Trần Hùng (K20- Lào Cai) Học viên Nghiên cứu giải pháp cải thiện An toàn giao thông trên quốc lộ 4D (Đoạn SaPa- Lào Cai)
6 01/06/2013 22/11/2013 Nguyễn Tuấn Sơn (K20- Lào Cai) Học viên Đề xuất giải pháp xử lý các vị trí mất An toàn giao thông trên tỉnh lộ 153 (đoạn Bắc Ngầm- Bắc Hà)
7 01/06/2013 22/11/2013 Nguyễn Văn Chiến (K20- Lào Cai) Học viên Nghiên cứu thiết kế yếu tố hình học để đảm bảo An toàn giao thông trên đường Quốc lộ hai làn xe khu vực đồi núi tỉnh Lào Cai
8 30/06/2014 15/12/2015 Phạm Thế Lữ (K20-1) Học viên Nghiên cứu giải pháp kết nối các loại hình giao thông để nâng cao khả năng tiếp cận của hành khách trên tuyến đường sắt đô thị số 3 (Hà Nội- Nhổn)
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/04/2012 An toàn giao thông đường bộ (Nhà xuất bản Giao thông vận tải; Giáo trình giảng dạy cao học-175 trang)