Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

ANH-HUNG

ThS Nguyễn Huy Hùng

0912513293
huyhung08gtcc@yahoo.com
  • Thiết kế đường ô tô và các công trình hạ tầng kỹ thuật;
  • Quy hoạch giao thông (Transportation planning);
  • Quản lý môi trường đô thị (Urban Environment Management)
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/12/2009 Nguyễn Huy Hùng. Phạm Vũ Hà. Đặc thù của giao thông đô thị phụ thuộc xe máy và ảnh hưởng của nó tới nạn ùn tắc và tai nạn giao thông, giải pháp đối với giao thông xe máy trong đô thị Hà Nội. Tạp chí Khoa học GTVT, số 28 – 12/2009;
2 01/09/2010 Nguyễn Huy Hùng. Tính toán khả năng tiếp cận mạng lưới đường dựa trên thuật toán Dijkstra và thuật toán xác định tâm của đồ thị có trọng số cho trước (thuật toán Floyd). Tạp chí Khoa học GTVT, số 31 – 9/2010;
3 01/04/2014 Nguyễn Huy Hùng. Đặc điểm của giao thông bộ hành, đề xuất những giải pháp tổ chức giao thông bộ hành cho nội đô Hà Nội. Tạp chí Khoa học GTVT, số 46 – 4/2014;
4 10/06/2014 TS. Hồ Anh Cương, ThS. Nguyễn Huy Hùng. Nghiên cứu công tác đánh giá tác động môi trường tại một số dự án hạ tầng giao thông vận tải. Hội thảo khoa học: Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn, 31/3/2015. In trong kỷ yếu hội thảo.
5 14/10/2014 ThS. Vũ Phương Thảo, PGS.TS. Bùi Xuân Cậy.TS.Hồ Anh Cương, ThS Nguyễn Huy Hùng. Độ bền mỏi của vật liệu Bê tông asphalt gia cường sợi thủy tinh. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số tháng 10/2014.
6 30/01/2015 TS. Hồ Anh Cương, ThS. Vũ Phương Thảo, ThS. Nguyễn Huy Hùng. Một số giải pháp tăng cường khả năng chống vệt hằn lún bánh xe cho bê tông nhựa. Hội nghị Khoa học Nguyên nhân và giải pháp khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường BTN, Trường đại học GTVT và Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 tổ chức. In trong kỷ yếu hội thảo.
7 22/03/2018 Nguyễn Huy Hùng. Nguyễn Anh Tuấn. Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung trọng tự nhiên (γw) và các chỉ tiêu sức chống cắt (c, φ) của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến Quốc lộ 6. Tạp chí Cầu đường. Số tháng 3/2018.
8 01/01/2010 Nguyễn Huy Hùng. Một số tác động ảnh hưởng của nước ngầm đến ổn định mái dốc đường ô tô. Tạp chí Cầu đường. Số tháng 1/2020.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.