Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

bích

ThS Nguyễn Thạch Bích

0983047881
thachbich206@gmail.com
  • ▪ Thiết kế cấu thép
  • ▪ Thiết kế đường hầm và metro
  • ▪ Xây dựng đường hầm và metro
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 06/06/2012 Phân tích lựa chọn kích thước cấu tạo dầm chủ trong cầu dầm liên hợp thép- BTCT. Tạp chí Giao Thông Vận Tải
2 06/06/2015 Phương pháp không lưới SPH - ứng dụng trong mô phỏng số va chạm phá hủy cục bộ của kết cấu thép thành mỏng.Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Tháng 6/2015.
3 12/12/2015 Phân tích ảnh hưởng của các tham số hệ liên kết ngang đến ổn định của dầm thép mặt cắt chữ I trong giai đoạn thi công bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Tháng12/2015.
4 01/04/2016 Ứng xử cơ học của khe co giãn bằng vật liệu asphalt đàn hồi dưới tác dụng của tải trọng bánh xe và thay đổi nhiệt độ
5 20/06/2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình trên mặt đất đến lún bề mặt gây ra do thi công hầm bằng khiên đào TBM bằng phương pháp PTHH
6 20/11/2016 Numerical analysis of ground surface settlement due to volume loss during the tunnel construction by TBM
7 20/11/2016 Analysis of factor affecting the surface subsidence due to shield tunnel construction
8 20/11/2017 Nghiên cứu ảnh của thi công nhà ga metro đến lún bề mặt .
9 01/12/2017 Nghiên cứu ảnh hưởng lún bề mặt đến các công trình xây dựng xung quanh khu vực xây dựng nhà Ga Metro trên tuyến Bến Thành – Suối Tiên, TP Hồ Chí Minh
10 20/11/2018 Ground movement analysis during the construction by numerical method of the Opera House underground station, Ho Chi Minh city.
11 06/11/2019 Đánh giá khả năng chịu tải của cọc micropile cho các ứng dụng móng cầu dân sinh vùng sâu, vùng xa
12 01/12/2019 Nghiên cứu tác động tương hỗ giữa thi công Metro đến các dạng kết cấu móng công trình mặt đất
13 05/12/2019 Nghiên cứu tác động tương hỗ của các dạng móng nông trên mặt đất đến lún bề mặt di thi công hầm Metro bằng TBM
14 27/11/2020 Numerical analysis of the influuence of shield - gap pressure on the volume loss and surface settlement of the TBM tunneling
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 26/03/2012 Ví dụ tính toán thiết kế Cầu dầm thép trên đường otô. Nhà xuất bản GTVT. Tháng 3 /2012