Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

trung-1

PGS.TS. Nguyễn Thành Trung

0903432326
nttrung@utc.edu.vn
  • 1) Mô hình và phân tích kết cấu công trình cảng, công trình biển/Research on structural modelling and analysis for port, offshore and marine structure;
  • 2) Nghiên cứu tính toán kháng chấn và phân tích hóa lỏng/Research on seismic/eathquake engineering and and liquefaction analysis.;
  • 3) Nghiên cứu nhận dạng đặc trưng động kết cấu theo phương pháp đo phản ứng động sử dụng các thuật toán xử lý tín hiệu / Research on the identification of dynamic characteristics of structure based on vibration response measurement using signal processing algorithms;
  • 4) Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý vòng đời (LCM) và phân tích giá vòng đời(LCCA) trong công tác bảo trì công trình cảng, đường thủy/ Research on life cycle management(LCM) and Life cycle cost analysis (LCCA) for the maintenance work of port and waterway structure;
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 04/10/2016 Nghiên cứu đánh giá lại giàn khoan biển trong giai đoạn vận hành ở Việt Nam
2 07/06/2017 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực ứng dụng cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam
3 01/08/2018 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu phao nổi trụ thích ứng với điều kiện ở Việt Nam
4 14/08/2019 Nghiên cứu phương pháp phân tích giá vòng đời trong xây dựng chiến lược bảo trì phù hợp cho kết cấu bến cảng dạng bệ cọc bê tông cốt thép
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 14/09/2008 Tính toán công trình cảng và công trình bờ biển bằng phần mềm SAP 2000
2 14/07/2009 Hướng dẫn thiết kế cọc ván thép/ Design manual of steel sheet pile foundation (song ngữ
3 14/07/2013 Công trình biển
4 14/07/2016 Thiết kế kháng chấn cho công trình bến cảng
5 07/07/2019 Thiết kế và ví dụ tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 1520:2016 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi/Bottom single blade rotation pile foundation, Design requirements