Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

TS Nguyễn Thị Quỳnh Trang

0975542335
vikatran@yahoo.com
  • quản lý, khai thác và bảo dưỡng đường ô tô và sân bay
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 08/08/2011 Алгоритм минимизации суммарной степени опасности участков автомобильной дороги
2 13/10/2011 Комплексная оценка потребительских свойств автомобильной дороги
3 15/11/2011 Распределение ресурсов по множеству независимых проектов
4 16/06/2016 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MICROSURFACING NHỰA NGUỘI TRONG CÔNG TÁC BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Trần Viết Thưởng Học viên Nghiên cứu một số giải pháp tạo nhám trên đường ô tô, áp dụng tăng độ nhám cho quốc lộ 18 đoạn Quế Võ – Bắc Ninh
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.