Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

03 Tung

TS Nguyễn Xuân Tùng

xxxx
c@utc.edu.vn
Hình mô tả - Nghiên cứu ứng xử vật liệu mới ứng dụng trong ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Nghiên cứu các quy trình về khảo sát, duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông - Nghiên cứu phân tích các kết cấu dưới các tác động của các yếu tố môi trường xung quanh (nền đất, nhiệt độ...)  
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/03/2019 abcdiendidiajf;askdf (bài báo)
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/03/2019 Thiết kế dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau thi công theo phương pháp đổ tại chỗ