Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

hà

ThS Phạm Vũ Hà

0437663020
pvha@utc.edu.vn
  • Quy hoạch Đô thị,
  • Quy hoạch Giao thông,
  • Kiến trúc Cảnh Quan,
  • Giao thông Công chính,
  • Công nghệ Thi công.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.