Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Untitled-3

TS Trần Danh Hợi

0989539246
tdhoi@utc.edu.vn
  • Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng nền, mặt đường ô tô
  • Nghiên cứu các phương pháp đánh giá chất lượng khai thác của mặt đường BTN.
  • Nghiên cứu về các phương pháp tính toán, thiết kế kết cấu mặt đường ô tô.
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 30/11/2010 Đề tài cấp Bộ, mã số B2009-04-102 "Nghiên cứu một số đặc tính cơ bản và khả năng ứng dụng của bê tông nhựa có một phần cốt liệu được gia công từ lốp ô tô phế thải" (Tham gia).
2 09/05/2011 Đề tài thuộc dự án giáo dục giai đoạn 2, Mã số EEC 8.1 "Nghiên cứu bê tông nhựa có cốt nhằm tăng cường khả năng chịu kéo của mặt đường ô tô ở Việt Nam" (Tham gia).
3 30/12/2013 Biên soạn chuyển đổi tiêu chuẩn "TCCS 07/2013-Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô" (Tham gia).
4 30/06/2014 Biên soạn chuyển đổi tiêu chuẩn "TCVN 10186 :2014 - Móng cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu" (Tham gia).
5 21/12/2016 Đề tài cấp trường 2016 - Mã số T2016-CT-64 "Nghiên cứu xác định thành phần và một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá- nhựa cường độ cao làm móng đường ô tô" (Chủ trì).
6 30/12/2020 Đề tài cấp trường 2020 - Mã số T2020-CT-009 "Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đường mềm bền vững ở Việt Nam" (Chủ trì).
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 04/09/2006 12/12/2009 Trường Đại học Giao thông Vận tải Học thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2 01/09/2014 23/01/2019 Trường Đại học Giao thông vận tải Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
3 25/11/2016 26/11/2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham dự và báo cáo tại hội thảo quốc tế "2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016)"
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 20/04/2010 Trần Danh Hợi, Bùi Xuân Cậy "Kết quả nghiên cứu bước đầu về bê tông nhựa nóng có sử dụng các mảnh cao su nhỏ nghiền từ lốp ô tô phế thải" - Tạp chí GTVT, 4/2010, trang 37-40
2 15/11/2010 Bùi Xuân Cậy, Trần Danh Hợi "Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa có cốt tăng cường"- Tạp chí Khoa học GTVT số 32, tháng 11/2010, trang 108-113.
3 01/09/2011 Nguyễn Quang Phúc, Trần Danh Hợi, Nguyễn Như Hải "Kinh nghiệm thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường cũ" -Tạp chí Khoa học GTVT, tháng 9/2011, trang 132-137
4 20/03/2013 Nguyễn Quang Phúc, Trần Danh Hợi "Phân tích kết cấu mặt đường bê tông asphalt dưới tác dụng của tải trọng xe chạy" -Tạp chí GTVT tháng 3/2013, trang 30-33 và trang 23
5 15/04/2015 Trần Thị Kim Đăng, Trần Danh Hợi "Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về đặc tính từ biến của mẫu hỗn hợp ATB và mẫu hai lớp ATB-Bê tông asphalt" -Tạp chí Cầu đường, số 4-2015, trang 8-10
6 27/11/2015 Trần Danh Hợi "Kết cấu mặt đường asphalt bền vững và khả năng ứng dụng ở Việt Nam", Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT, trang 33-38.
7 20/10/2016 Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng "Lựa chọn cấp phối cốt liệu cho thiết kế hỗn hợp đá - nhựa chặt theo phương pháp Bailey" - Tạp chí GTVT tháng 10/2016, trang 44-46
8 26/11/2016 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Tuấn "Analyzing the results of complex modulus tests on bitumens using dynamic shear rheometer" - Tạp chí GTVT, số đặc biệt, trang 39-41
9 20/08/2017 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Quang Phúc "Mô phỏng mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D", Tạp chí GTVT tháng 8/2017.
10 29/09/2017 Trần Danh Hợi, Bùi Xuân Cậy "Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - nhựa chặt sử dụng làm lớp móng của kết cấu áo đường mềm", Tạp chí GTVT 9/2017.
11 16/10/2017 Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng "Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá - nhựa chặt sử dụng làm lớp móng của kết cấu áo đường mềm", Tạp chí Cầu Đường, số 10-2017, trang 10-14.
12 23/05/2018 Trần Danh Hợi “Dự báo mô đun phức động của hỗn hợp đá – nhựa chặt từ tính chất lưu biến của nhựa đường”, Tạp chí GTVT tháng 5/2018, trang 57-60.
13 20/12/2018 Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hằng, Trần Danh Hợi, Phạm Thị Thảo "Nghiên cứu xác định tham số mưa dùng tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước đường giao thông xét dự báo đến điều kiện khí hậu ở giai đoạn khai thác công trình", Tạp chí Cầu Đường, số 12-2018, trang 23-26.
14 21/01/2019 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Phúc "Phân tích một số kết cấu mặt đường cấp cao ở Việt Nam theo phương pháp cơ học thực nghiệm", Tạp chí Giao thông vận tải tháng 1+2/2019, trang 65-68.
15 20/04/2020 Trần Danh Hợi "Dự báo tuổi thọ lún và mỏi của kết cấu mặt đường mềm sử dụng tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm của Ấn Độ"
16 15/12/2020 Trần Danh Hợi, Trần Thị Cẩm Hà "Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp móng cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng đến tuổi thọ của kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam"
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/12/2016 Lã Văn Chăm (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Huệ Chi, Trần Thị Cẩm Hà, Trần Danh Hợi - Xây dựng đường ô tô - Nxb Giao thông vận tải