Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

1(4)

ThS Trần Minh Long

01672717769
tranminhlong@utc.edu.vn
  • 1.Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
  • 2.Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt
  • 3.Công trình giao thông đô thị
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/02/2013 Trường ĐH Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/01/2017 Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 1+2, 2017, ISSN 1859 - 459X
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/01/2014 Đề tài Cấp Bộ GTVT: "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu".Thành viên đề tài
2 29/11/2014 Đề tài NCKH Cấp cơ sở (Trường ĐHGTVT): "Nghiên cứu giải pháp thay thế cáp cho cầu dây văng đang khai thác". Thành viên đề tài
3 20/08/2015 Đề tài Cấp Bộ GTVT: "Nghiên cứu công nghệ chống ăn mòn gối thép tiên tiến cho công trình cầu phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam". Thành viên đề tài
4 22/12/2016 Đề tài Cấp Bộ GTVT: "Nghiên cứu ứng dụng kết quả quan trắc trong dự đoán tuổi thọ kết cấu nhịp cầu giàn thép trên tuyến đường sắt Bắc Nam". Thư ký đề tài
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.