Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh t Dat moi 2×3

PGS.TS. Trần Quốc Đạt

0904895218
dattq@utc.edu.vn

– Năm 1997, tốt nghiệp đại học GTVT ngành xây dựng công trình giao thông, ở lại trường làm cán bộ giảng dạy tại bộ môn Đường sắt và được phân giảng môn Nền đường sắt và môn Thi công đường sắt.

– Năm 2001 đã bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sắt tại Trường Đại học Giao thông Vận tải về đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tường chắn đất có cốt thép trong xử lý ổn định nền đường.

– Tháng 12 năm 2006 tôi được Nhà nước cử đi làm NCS tại Trường Đại học giao thông đường bộ Matxcơva (MADI). Tôi được phân về Bộ môn Địa chất – Nền móng và nghiên cứu về các vấn đề xử lý nền đất yếu. Tháng 11 năm 2010 đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ngành xây dựng công trình giao thông tại MADI với đề tài: Nâng cao sức chịu tải của đất yếu nền đường bằng cọc đất.

– Từ năm 7/1997 đến 3/1998: Trợ giảng, Bộ môn Đường sắt, khoa công trình, trường Đại học Giao thông vận tải

– Từ 3/1998 đến 12/2006: Giảng viên, Bộ môn Đường sắt, khoa công trình, trường Đại học Giao thông vận tải

– Từ 12/2006 đến 12/2010: Nghiên cứu sinh, Bộ môn Địa chất – Nền móng, Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật đường bộ Matxcơva, Liên bang Nga.

– Từ 12/2010 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Đường sắt, khoa công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải.

- Nghiên cứu các giải pháp gia cố và đảm bảo ổn định làm việc của mái dốc, taluy nền đường sắt - Nghiên cứu sự làm việc của nền đường sắt và các giải pháp nâng cao độ cứng nền đường sắt dưới tác dụng của tải trọng động và chế độ thủy nhiệt - Nghiên cứu sự làm việc của nền đường sắt cao tốc và các tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xử lý đặc biệt nền đường sắt - Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng đường sắt.

Đã tham gia và nghiệm thu các Đề tài NCKH sau:

 1. Đề tài cấp Trường, nghiệm thu 2011: Nghiên cứu sự hình thành trạng thái ứng suất  biến dạng của đất yếu nền đường có gia cố cọc vật liệu rời.
 2. Đề tài cấp Trường, nghiệm thu 2015: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán xác định chiều dày các lớp kết cấu nền đường của đường sắt tốc độ cao.
 3. Đề tài cấp Trường, nghiệm thu 2017: Nghiên cứu các giải pháp xử lý và gia cường mặt nền đường bị phụt bùn túi đá (ba lát) trên đường sắt đang khai thác
 4. Đề tài cấp Bộ, nghiệm thu 2019: Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng thử nghiệm cho tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn.
 5. Đề tài cấp Trường, nghiệm thu 2021: Khảo sát nghiên cứu ứng dụng phụ gia polyme vô cơ cho đất gia cố xi măng nền đường sắt.

Được phân công giảng dạy các môn học:

 1. Thiết kế đường sắt (bậc Đại học)
 2. Nền đường sắt (bậc Đại học)
 3. Thi công đường sắt (bậc Đại học)
 4. Nhập môn ngành (bậc Đại học)
 5. Kỹ thuật đường sắt hiện đại (bậc Cao học)
 6. Nguyên lý tính toán nền đường sắt tốc độ cao (bậc Cao học)
 7. Công nghệ hiện đại xây dựng đường sắt tốc độ cao (bậc Cao học)
 1. Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị, NXB Xây Dựng, 2016 (Tham gia);
 2. Tổ chức thi công đường sắt đô thị, NXB Xây dựng, 2017 (Chủ biên).
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.