Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Trần Thế Truyền

PGS.TS. Trần Thế Truyền

0912009805
tranthetruyen@utc.edu.vn
  • Phân tích ứng xử phi tuyến cơ học và kết hợp (multi-physics) của vật liệu bê tông, kết cấu bê tông cốt thép.
  • Phân tích độ bền lâu (durability) và tuổi thọ (service life) các kết cấu công trình.
  • Phân tích ứng xử của đất không bão hoà, đất gia cố xi măng trong kết cấu nền móng công trình cầu đường.
  • Vật liệu và kết cấu mới trong xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông.
STT Thời gian Nội dung
1 12/03/2003 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu lựa chọn và thiết kế thành phần vật liệu bê tông cường độ cao, bê tông cốt sợi phù hợp cho việc sử dụng tại các công trình cầu ở Việt Nam; Bộ GD và ĐT, 2002; Tham gia.
2 26/05/2005 Đề tài khoa học cấp Trường: Góp phần phân tích các kết cấu cầu bê tông theo lý thuyết cơ học phá hủy, Trường Đại học GTVT, 2004. Chủ nhiệm đề tài.
3 12/01/2007 Biên soạn tiêu chuẩn: Thiết kế và xây dựng tường chống ồn giao thông; Bộ GTVT, 2006; tham gia.
4 25/03/2007 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu thành lập bộ cơ sở dữ liệu về các đặc trưng nứt của các loại bê tông thường dùng trong xây dựng cầu, Bộ GD&ĐT, 2006. Chủ nhiệm đề tài.
5 14/03/2009 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng các mô hình phá hủy giòn vào tính toán thiết kế các công trình giao thông, Bộ GD&ĐT, 2008. Chủ nhiệm đề tài.
6 14/04/2011 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu cơ chế thấm thấu của nước và khí qua bê tông, ứng dụng trong phân tích cơ chế ăn mòn các công trình giao thông dưới tác động của môi trường, Bộ GD&ĐT, 2010. Chủ nhiệm đề tài.
7 02/05/2015 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý kiểm tra chất lượng cầu theo hướng phát triển bền vững, Bộ GD&ĐT, 2015; Tham gia.
8 03/12/2015 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ xây dựng cầu theo hướng phát triển bền vững, Bộ GD&ĐT, 2015. Tham gia.
9 08/12/2015 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng Quy trình kiểm định cầu đường sắt, Bộ GTVT, 2014-1015. Tham gia.
10 03/05/2016 Đề tài khoa học cấp Bộ: Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, Bộ GD và ĐT, 2105-2016. Chủ nhiệm đề tài.
11 09/10/2016 Đề tài khoa học cấp Bộ: Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam, Bộ GD và ĐT, 2016-2017. Tham gia.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 15/11/2005 Nguyễn Ngọc Long, Trần Thế Truyền “Phân tích phá hoại các bộ phận kết cấu cầu bê tông cốt thép do lan truyền nứt trong bê tông”, Tạp chí KHGTVT, số 11, 11/2005
2 12/10/2006 Trần Thế Truyền, Nguyễn Ngọc Long, “Về ứng dựng mô phỏng số bê tông trong tính toán thiết kế cầu ở Việt nam”, Tuyển tập Hội thảo khoa học quốc tế Việt-Đức về các vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu, Hà nội, 10/2006.
3 12/10/2006 Nguyễn Ngọc Long, Trần Thế Truyền, Nguyễn Văn Hậu, “Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu lực của cầu bê tông dự ứng lực khu vực đồng bằng song Cửu long bằng phương pháp dự ứng lực ngoài”, Tuyển tập Hội thảo khoa học quốc tế Việt-Đức về các vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu, Hà nội, 10/2006.
4 03/12/2006 Trần Thế Truyền, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Viết Trung, “ Thực nghiệm xác định các tham số nứt của các loại bê tông thường dùng trong xây dựng giao thông”, Tạp chí KHGTVT, số 16, 12/2006.
5 05/04/2007 Trần Thế Truyền, Nguyễn Viết Trung, “Các mô hình ứng xử cơ học của vật liệu bê tông và lựa chọn mô hình tối ưu dùng trong tính toán ứng dụng”, Tạp chí KHGTVT, số 19, 4/2007.
6 03/05/2007 Trần Thế Truyền, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, “Phân tích và so sánh mô phỏng số bê tông theo các luật ứng xử khác nhau”, Tạp chí GTVT, Bộ GTVT, Số 6/2007.
7 06/07/2007 Trần Thế Truyền, Nguyễn Viết Trung, Robert Charlier, “Biến dạng tập trung và mô hình không cục bộ trong mô phỏng số bê tông theo lí thuyết phá huỷ dòn, Tạp chí Cầu đường, Bộ GTVT, Số 8/2007.
8 06/12/2007 Truyen. T. Tran, F. Collins, R. Charlier, V. T. Nguyen, “Strain localization and no local damage model with application in the simulation of concrete structures in transportation work”, Proceedings of The International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, Volume 1, MDCMS, Ha noi, VN, 12/2007
9 09/12/2007 Trần Thế Truyền, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Ngọc Long, “Mô hình hiệu ứng kích thước và ứng dụng trong xác định năng lượng nứt và mô đun phá hoại của một số loại bê tông thường dùng ở Việt nam”, Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà nội, 12/2007.
10 03/03/2008 Trần Thế Truyền, Nguyễn Viết Trung, “Tiếp cận đa cấp và xu hướng phát triển các nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm về bê tông hiện nay”, Tạp chí KHGTVT, Số 22, 3/2008.
11 03/06/2008 Trần Thế Truyền, Nguyễn Viết Trung, “Tiếp cận đa cấp và xu hướng phát triển các nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm về bê tông hiện nay”, Tạp chí KHGTVT, Số 22, 3/2008.
12 01/09/2008 Trần Thế Truyền, Nguyễn Viết Trung, “Lý thuyết và thực nghiệm xác định các tham số của mô hình phá huỷ dòn bê tông, ứng dụng vào phân tích cơ chế phá huỷ của các bộ phận kết cấu công trình giao thông”, Tạp chí khoa học GTVT , số 23, 9/2008.
13 11/10/2008 Truyen. T. Tran, F. Collin, R. Charlier, ”Permeability of concrete under loading and temperature effects”, Alert workshop 2008, Aussois, France, 10/2008.
14 01/11/2008 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, “Mô phỏng vùng cục bộ đầu neo cáp DƯL”, Tạp chí khoa học GTVT , số 24, 11/2008.
15 12/11/2008 Truyen. T. Tran, F. Collin, R. Charlier, V. T. Nguyen, ”Permeability of concrete, loading and temperature effects on water and gas permeability of concrete”, Proceedings of The International Conference on Computational Solid Mechanics (CSM-2008), HCM, VN, 11/2008.
16 12/11/2008 Truyen. T. Tran, F. Collin, R. Charlier, ”Numerical simulation of cable anchorage zones in prestressed concrete bridge structures”, Proceedings of The International Conference on Computational Solid Mechanics (CSM-2008), HCM, VN, 11/2008.
17 23/03/2009 Trần Thế Truyền, Bùi Quang Cường, “Thực nghiệm xác định độ thấm nước của bê tông có xét đến hiệu ứng dư của tải trọng nén trước”, Tạp chí khoa học GTVT , Số 29, 3/2009.
18 09/04/2009 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, “Tính toán phi tuyến dầm bê tông cốt thép”, Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc, Hà nội, 4/ 2009.
19 01/01/2010 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Nguyễn Viết Trung, “Effects of loading and temperature on gas permeability of concrete“, Science Journal of Transportation, No 2, Moscow-Chengdu-Hanoi, 1/2010.
20 07/05/2010 Truyen T. Tran, “Influence of damage state on fluid permeability of concrete, perspective applications in the calculation of structural permeability of dam structures”, Proceedings of The 78th ICOLD International Symposium on Dam and Sustainable Water Resources Development, Hanoi, VN, 5/2010.
21 09/11/2010 Truyen T. Tran, Robert. Charlier,”Numerical simulation of coupled thermo-mechanical effects on gas permeability of concrete”, Proceedings of the 10th National Conference on Deformable Solid Mechanics, Thai Nguyen, VN, 11/2010.
22 15/11/2010 Trần Thế Truyền, Nguyễn Hữu Thuấn, “Thực nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của tải trọng và nhiệt độ đến độ thấm của bê tông”, Tạp chí khoa học GTVT , Số 32, 11/2010.
23 15/11/2010 Trần Thế Truyền, Chu Văn An, “Phá hủy và rạn nứt bê tông: Lý thuyết và thực nghiệm”, Tạp chí khoa học GTVT , Số 32, 11/2010.
24 03/03/2011 Tran The Truyen, Charlier Robert, ”A method for predicting the permeability of damaged concrete”, Science Journal of Transportation, No 3, Hanoi-Chengdu-Moscou, 3/2011.
25 05/06/2011 Trần Thế Truyền, Trần Văn Tiến, “ Ảnh hưởng của điều kiện môi trường biển đến tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép”, Tạp chí khoa học GTVT , Số 34, 6/2011.
26 05/01/2012 Tran The Truyen, “Service life estimation of reinforced concrete structures with considering the damage of concrete cover”, Science Journal of Transportation, Hanoi-Chengdu-Moscou, No 4, 1/2012.
27 09/12/2012 Nguyễn Việt Hùng, Trần Thế Truyền, Vũ Đình Phụng, “Mô hình tối ưu để mô phỏng ứng xử của nền đấy yếu gia cố cọc đất xi măng, Tuyển tập công trình khoa học, hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, Ha noi, 12/2012.
28 09/12/2012 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Phá hủy của lớp bê tông bảo vệ và ảnh hưởng đến tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép, Tuyển tập công trình khoa học, hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, Ha noi, 12/2012.
29 15/11/2013 Trần Thế Truyền, Nguyễn Duy Tiến,” Mô phỏng ứng xử cơ nhiệt của bê tông dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ cao, Tạp chí KHGTVT , 11/2013.
30 15/11/2013 Trần Thế Truyền, Chu Viết Bình, Trần Ngọc Hoà, “ Phân tích ứng xử của nền móng đường hầm được gia cố bằng hệ cọc xi măng đất, Tạp chí KHGTVT, 11/2013.
31 03/03/2014 Trần Thế Truyền, Nguyễn Thành Vũ, “Mô hình hiệu ứng kích thước và ứng dụng tính toán năng lượng nứt của bê tông cường độ cao”, Tạp chí KHGTVT, số 45, 3/2014.
32 09/04/2014 Hồ Xuân Nam, Trần Thế Truyền, “Resilient behavior of unsaturated compacted granular soil under repeated load”, Tuyển tập công trình khoa học, hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, Ha noi, 4/2014.
33 09/04/2014 Trần Thế Truyền, Trần Ngọc Hoà, Nguyễn Thành Vũ, Bùi Công Thành, “Phân tích phá huỷ của dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cường độ cao”, Tuyển tập công trình khoa học, hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, Ha noi, 4/2014.
34 06/06/2014 Nguyễn Thành Vũ, Hồ Hữu Chỉnh, Bùi Công Thành, Trần Thế Truyền, “Thí nghiệm và tính toán các đặc trưng nứt của bê tông cường độ cao”, Tạp chí KHXD, 6/2014.
35 09/09/2014 Nguyễn Việt Hùng, Trần Ngọc Hoà, Trần Thế Truyền, Phân tích ảnh hưởng của chiều dài cọc đến ứng xử của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất-xi măng, Tạp chí Cầu Đường, Số 9, 9/2014.
36 01/02/2015 Nguyễn Ngọc Long, Ngô Văn Minh, Trần Thế Truyền, Nguyễn Đắc Đức, “Sữa chữa, tăng cường cầu bằng công nghệ dán tấm FRP: Những vấn đề cần nghiên cứu khi áp dụng vào điều kiện Việt Nam, Tạp chí GTVT, Bộ GTVT, số 1+2/2015.
37 06/08/2015 Lê Bá Anh, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Analysis of compressive behavior of concrete with different aggregates by multiscale approaches, Tuyển tập Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII, Đà Nẵng, 8/2015.
38 06/08/2015 Trương Nhật Tân, Trần Thế Truyền, “Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ thấm nước và thấm clo của bê tông, Tuyển tập Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII, Đà Nẵng, 8/2015.
39 09/10/2015 Trần Thế Truyền, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Nam, “Một số giải pháp cầu đặc biệt dành cho người đi bộ trong đô thị Hà Nội”, Tạp chí Người Xây dựng, số 9+10/2015.
40 12/11/2015 Hoàng Việt Hải, Lê Bá Anh, Trần Thế Truyền, Phân tích ảnh hưởng của các đường nứt đến đặc điểm làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép, Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị khoa học giảng viên trẻ Khoa Công trình, ĐHGTVT, 11/2015.
41 15/11/2015 Trần Thế Truyền, Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Huy, Ảnh hưởng của độ ẩm bê tông đến một số đặc trưng cường độ của bê tông, Tạp chí GTVT số 49, 11/2015.
42 06/01/2016 Tran The Truyen, Le Quang Vu, Ho Xuan Ba, Service life estimation of high performance reinforced concrete structures in considering the damage of concrete cover¸ Proceedings of the International Conference EASEC-14, HCM City, 1/2016.
43 06/01/2016 Tran The Truyen, Hoang Viet Hai, Le Ba Anh, Influence of pre-existing cracks on the behavior of reinforced concrete beam, Proceedings of the International Conference EASEC-14, HCM City, 1/2016.
44 02/02/2016 Tran The Truyen, Hoang Viet Hai, Le Ba Anh, “Experimental study and numerical modeling of cracked reinforced concrete beams”, Science Journal of Transportation, Hanoi-Chengdu-Moscou, No 6, 2/2016.
45 02/02/2016 Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi, Phạm Thái Uyết, Trần Thế Truyền, “Thực nghiệm phân tích sự thay đổi nồng độ clo bề mặt các công trình bê tông cốt thép theo thời gian ở môi trường biển”, Tạp chí GTVT số 1+2, 2016.
46 03/03/2016 Tran The Truyen, Nguyen Viet Hung, Tran Ngoc Hoa, “Influence of Geometrical Parameters of Soil-Cement Columns on the Average Settlement of Embankment on Reinforced Soft Soil – Numerical Analysis”, Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 47 No.3, 3/2016.
47 27/04/2016 Nguyễn Quốc Huy, Trần Thế Truyền, Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến độ ngậm nước và một số đặc trưng cơ lý của bê tông xi măng”, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa hoc ACEA 2016 – Advance in Civil Engineering and Architecture 2016, Phú Yên, 2016.
48 20/10/2016 Hồ Xuân Ba, Trần Thế Truyền, Phạm Duy Hữu, Thực nghiệm xác định độ thấm nước của bê tông chịu nén, Tạp chí KHGTVT, số 53, 2016.
49 23/11/2016 Pham Duy Huu, Tran The Truyen, Pham Duy Anh, Some problems concerning concretes used in bridge construction in Viet Nam, , Proceedings of The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future, ACF 2016, 11/2016.
50 23/11/2016 Tran The Truyen, Ho Xuan Ba, Hoang Viet Hai, Le Ba Anh, Water permeability of concrete under stress: Effect of damage state, Proceedings of The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future, ACF 2016, 11/2016.
51 30/11/2016 Le Dac Hien, Tran The Truyen, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Viet Trung, , “Nonlinear modeling behavior of anchorage zone in prestressed concrete girder bridge", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), 11/2016.
52 30/11/2016 Tran Ngoc Hoa, Ho Xuan Nam, Tran The Truyen, "Evaluation of creep effects on span deflection of prestressed continuous cantilever bridge based on ACI and CEB-FIB creep models", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), 11/2016.
53 30/11/2016 Tran The Truyen, Hoang Viet Hai, Le Ba Anh, Nguyen Nam, Pham Van Hung,Design of light weight concrete deck for replacing of wooden ties on steel girder railway bridges, Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), 11/2016.
54 30/11/2016 Tran The Truyen, Nguyen Thuong Anh, Rouzaud Christophe, Le Ba Anh. "Nonlinear modeling of light weight concrete slab on steel girders railway bridge, Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), 11/2016.
55 08/12/2016 Nguyễn Duy Tiến; Trần Thế Truyền; Nguyễn Ngọc Long; Nguyễn Lê Minh, Khảo sát hiện trạng góp phần định hướng ứng dụng bê tông đổ tại chỗ trong xây dựng cầu ở Việt Nam, Tạp chí khoa học GTVT số 55, tháng 12/2016.
56 12/12/2016 Le Ba Anh, Hoang Viet Hai, Tran The Truyen, "Influence of crack depth on the behavior of reinforced concrete beam" Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), 11/2016
57 12/12/2016 Nguyễn Xuân Tùng, Thái Khắc Chiến, Trần Thế Truyền, Thực nghiệm xác định độ thấm clorua của bê tông chịu tải nén trước có sử dụng phụ gia chống thấm”, Tạp chí GTVT, số tháng 1+2/2017.
58 06/07/2017 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Ba, Thái Khắc Chiến, Lê Quang Vũ” Ảnh hưởng của trạng thái chịu tải nén trước đến độ thấm clorua của một số loại bê tông, ứng dụng trong dự báo tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép”. Tạp chí KHGTVT, số 57
59 26/10/2017 Tran The Truyen, Nguyen Xuan Tung, Ho Xuan Ba, Effect Of Pre-Compressive Stress On Chloride Permeability Of Concrete Used Anti-Permeable Admixture, ISSN 2366-2557, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol 8, Springer Nature, 10/2017.
60 15/11/2017 Trần Ngọc Hòa, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Long, “Ảnh hưởng của từ biến bê tông dầm mới đến độ võng và mô men uốn của các dầm chủ khi mở rộng cầu cũ”, Tạp chí KHGTVT, số 58.
61 20/12/2017 Nguyễn Đức Hiếu, Phạm Văn Hùng, Trần Thế Truyền, “Mô phỏng ứng xử cơ học của bản mặt cầu bê tông cốt thép chịu tác động của xe quá tải”, Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà nội, 12/2017.
62 20/12/2017 Lê Quang Vũ, Hồ Xuân Ba, Đoàn Bảo Quốc và Trần Thế Truyền, “Ảnh hưởng của ứng suất nén trước trong bê tông đến độ thấm của bê tông nhẹ, Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà nội, 12/2017
63 20/12/2017 Trần Thế Truyền, Lê Đắc Hiền, Phạm Văn Hùng và Đoàn Bảo Quốc, “Effect of concrete strength on the behavior of anchorage zone in prestressed concrete posttension girder bridge, Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà nội, 12/2017.
64 29/12/2017 Hoàng Việt Hải, Nguyễn Tiến Dũng, Thái Thanh Tịnh, Trần Thế Truyền, “Ảnh hưởng của đặc tính lưu biến và cốt thép đến khả năng lấp đầy ván khuôn của bê tông nhẹ tự đầm, Tạp chí GTVT,3/2018.
65 03/03/2018 Lê Quang Vũ, Thái Khắc Chiến, Trần Thế Truyền: Thực nghiệm ảnh hưởng của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông sử dụng cốt liệu nhẹ”, Tạp chí KHGTVT, số 61.
66 24/04/2018 Tran The Truyen, Pham Van Hung, Christophe, Nguyen Thuong Anh, Pham Quoc Cuong, “design proposal and behavior simulation of reinforced light weight concrete slab on steel-girders railway, Proceedings of The international Syposium ”Vietnam Railway Development and Experiences of China”, 4/2018.
67 06/06/2018 Truyen T.Tran, Quyet V.Truong, H. Ranaivomanana, and A. Khelidj, “Effect of pre-loading on chloride diffusion in concret”, Journal of Asian Concrete Federation, Vol. 4, No. 1, pp. 22-28, June 2018.
68 04/09/2018 Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi, Trần Thế Truyền, Phạm Thái Uyết, Nguyễn Trung, Dự báo tuổi thọ của các kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn cốt thép do cacbonat hóa và xâm nhập ion clo, Tạp chí GTVT, số 9, 2018.
69 27/09/2018 Tran The Truyen, Bui Thanh Tung, Nguyen Quang Phuc, “Civil engineering education program in response to the infrastructure development in recent years in Viet Nam”, Proceedings of EUCEET 2018, 4th International Conference on Civil Engineering Eduction, Barcelona, 2018.
70 10/10/2018 Hồ Xuân Ba, Lê Quang Vũ, Thái Khắc Chiến, Trần Thế Truyền, Ảnh hưởng của ứng suất nén đến độ khuếch tán clorua của bê tông, Tạp chí Khoa học GTVT số 66, 10/2018
71 24/10/2018 Nguyen Van Tuoi, Ho Van Quan, Huynh Phuc Hau, Tran The Truyen, Estimating the service life of reinforced concrete structures located in coastal regions due to chloride ion penetration with consideration of sea level rise due to climate change, Proceedings of the ICSCE 2018, Ha noi, 11/2018.
72 24/10/2018 Tu Sy Quan, Tran The Truyen, Le Thanh Ha, Theoretical – experimental analysis of the hydraulic conductivity of Textile Reinforced Concrete, Proceedings of the ICSCE 2018, Ha noi, 11/2018.
73 31/10/2018 Nguyen Van Tuoi, Tran The Truyen, Truong Van Quyet, “Effect of seawater on strength and durability of pozzolan concrete”, Proceedings of the 7th International Conference of Protection of Structures against Hazards, 30-31 October 2018, Hanoi, Vietnam.
74 24/11/2018 Nguyen Duc Hieu, Bui Thanh Tung, Tran The Truyen, Fracture analysis of reinforced concrete bridge deck under overload vehicles, Proceedings of the ICSCE 2018, Ha noi, 11/2018.
75 07/02/2019 N. L Tran, T.T Tran, M.H. Nguyen, V. Q .TRuong, Experimental study of the long-term shortening of reinforced concrete columns under maintaining concentric axial load, Journal of Materials and Engineering Structures, Vol 7, No2,2019.
76 12/03/2019 Nguyên Đức Hiếu, Ngô Châu Phương, Trần Thế Truyền, Phân tích ứng xử bản mặt cầu dầm I Bê tông cốt thép dưới tác dụng của xe quá tải, Tạp chí GTVT, tr 34-39, số tháng 3/2019.
77 09/04/2019 Từ Sỹ Quân, Trần Thế Truyền, “Đánh giá ảnh hưởng của mật độ lưới lên cấu trúc lỗ rỗng và độ thấm nước của bản bê tông lưới dệt “, Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, 40 năm thành lập viện cơ học, Ha noi, 4/2019
78 09/04/2019 Trần Anh Dũng, Trần Thế Truyền, Lê Hải Hà, “Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của bản bê tông dự ứng lực liền khối tại vị trí đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt”, Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, 40 năm thành lập viện cơ học, Ha noi, 4/2019
79 24/07/2019 Lê Quang Vũ, Thái Khắc Chiến, Trần Thế Truyển, Ảnh hưởng của ứng suất nén trực tiếp đến xâm nhập clorua qua bê tông keramzit, Tạp chí GTVT số 7/2019.
80 12/09/2019 Phạm Đức Thọ, Trần Thế Truyền, Bùi Anh Thắng, Hồ Xuân Ba, Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng, Tạp chí KHGTVT, số 71.2019
81 12/10/2019 Nguyen DH, Tran TT, Bui TT, Doan BQ, Cracking analysis of reinforced concrete bridge deck subjected to overload vehicle, Proceedings of The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5). 10/2019.
82 12/10/2019 Tran TT, Nguyen DH, Bui TT, Doan BQ, Tu SQ, Effect of pre-existing cracks on the behavior of steel girder, Proceedings of The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5). 10/2019.
83 22/11/2019 TT Truyen, ND Hieu, BT Tung, DB Quoc, NT Anh, Nguyen Thuong Anh, Fracture Analysis of Crack Propagation on the Diaphragm of Steel Bridge Structures, CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019, Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 54).
84 22/11/2019 P V Hung,T T Truyen, TA Dung, DB Quoc, NH Phong, LH Ha, Design Proposal and Behavior Simulation of Prestressed Concrete Slab Track at Highway-Railway Grade Crossings, CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019, Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 54)
85 01/12/2019 Le Hai Ha, Tran Anh Dung, Tran The Truyen, Pham Van Hung,Nguyen Hong Phong, Vu Van Hiep, Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu đường ngang tại nơi giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt đảm bảo an toàn giao thông và phát triển bền vững, Tap chi GTVT, Số đặc biệt, HNATGTQG, 11/2019.
86 10/12/2019 Trần Thế Truyền, Bùi Thanh Tùng, Đoàn Bảo Quốc, Hồ Xuân Nam, Phân tích đặc điểm chịu lực và chỉ dẫn lựa chọn các kích thước cơ bản cho kết cấu cầu treo có trụ tháp thấp dành cho người đi bộ phù hợp với địa bàn vùng núi, Tạp chí Cầu Đường, số tháng 12/2019.
87 05/05/2020 Nguyễn Đức Hiếu, Trần Thế Truyền, Ảnh hưởng của tải trọng xe quá tải đến phân bố các vùng nứt trên kết cấu nhịp cầu bằng bê tông cốt thép, Tạp chí GTVT, 5/2020.
88 23/07/2020 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Ba, Trương Văn Quyết, Dự báo tuổi thọ sử dụng của công trình cầu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn thép trong bê tông có xét đến ảnh hưởng của tĩnh tải và hoạt tải trên cầu, Tạp chí Cầu đường, 7/2020
89 20/08/2020 Phạm Đức Thọ, Nguyễn Đình Hải, Thái Khắc Chiến, Trần Thế Truyền, Nguyễn Văn Toàn, Mô hình lưới dự báo ảnh hưởng của ứng suất nén đến sự gia tang hệ số khuếch tán ion Cl-. Tạp chí GTVT số 8/2020
90 01/10/2020 T.T Tran, D.T Pham, M.N. Vu, V.Q Truong, X.B Ho, N.L. Tran, S.T Nguyen, Q.D To, Relation between water permeability and chloride diffusivity of concrete under compressive stress: Experimental Investigation and Mesoscale lattice modeling, Construction and Building Materials, Accepted 29 September 2020, Available online 21 October 2020.
91 06/10/2020 Đoàn Bảo Quốc, Bùi Đức Dũng, Nguyễn Đức Hiếu, Trần Thế Truyền, Dự báo tuổi thọ mỏi của các công trình cầu thép cũ trên đường sắt ở Việt Nam, Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020).
92 07/10/2020 Tran Anh Dung, Tran The Truyen, Nguyen Hong Phong, Pham Van Ky, Le Hai Ha, Theoretical and experimental research in the assessment fatigue life of prestressed concrete sleeper on the urban railway, Computational Intelligence Methods for Green Technology and Sustainable Development, Volume 1284, ISSN: 2194-535.
93 07/10/2020 Tran The Truyen, Tu Sy Quan, Experimental and numerical investigation on bearing behavior of TRC slabs under distributed or concentrated loads, Computational Intelligence Methods for Green Technology and Sustainable Development, Volume 1284, ISSN: 2194-5357.
94 20/10/2020 Trần Thế Truyền, Nguyễn Đức Hiếu, Đoàn Bảo Quốc, Bùi Đức Dũng, Dự báo tuổi thọ mỏi dầm cầu bằng thép theo phương pháp đường cong S-N dưới tác dụng của tải trọng lặp có biên độ thay đổi. Tạp chí GTVT, số 10/2020
95 27/10/2020 Bui Truong Son, Pham Duc Tho, Tran The Truyen, Nguyen THI Nu, Vu Minh Ngoc, Experimental and Mesoscopic Lattice Numerical Investigation of Increase of Chloride Diffusivity Coefficient during Uniaxial Loading Model, Inzynieria Mineralna 10/2020; 2(46)(1):23-30.
96 27/11/2020 Pham Van Hung, Nguyen Duc Hieu, Tran The Truyen, Bui Thanh Tung, Load Carrying Capacity Old Steel Girder with Considering Corrosion Effect of Steel Material, Lecture Note of Civil Engineering, Proceedings of the 3rd Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020), 11/2020
97 15/12/2020 Tran The Truyen, Tu Sy Quan, Nguyễn Đức Hiếu, Bui Thanh Tung, Tran Ngoc Hoa, Investigating the influence of pre-existing crack on the failure of high carbon steel girders, Lecture Note in Civil Engineering, Proceedings of SHM&ES 2020. Accepted.
98 24/12/2020 Tran Anh Dung, Mai Van Tham, Do Xuan Quy, Tran The Truyen, Pham Van Ky, and Le Hai Ha, Numerical and experimental study of the dynamic factor of the dynamic load on the urban railway, Journal of the Mechanical Behavior of Materials, 2020
99 27/12/2020 TRần Thế Truyền, Bùi Đức Dũng, Đoàn Bảo Quốc, Nguyễn Đức Hiếu, Phân tích độ bền mỏi của kết cấu dầm thép cường độ cao có xét đến ảnh hưởng của đường nứt, Tạp chí Cầu đường, số tháng 12/2020.
100 31/12/2020 Bùi Trường Sơn, Phạm Đức Thọ, Nguyễn Thị Nụ, Trần Thế Truyền, Trần Nam Hưng, Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất Tập 61, Kỳ 6 (2020) 96-10197.
101 15/01/2021 Phạm Văn Hùng, Đoàn Bảo Quốc, Trần Thế Truyền, Phân tích ứng xử của kết cấu bản đường ngang đường sắt bằng bê tông tông cốt thép toàn khối, Tạp chí Cầu Đường số 1/2021.
102 10/02/2021 T A Dung, LH Ha, TT Truyen, NH Phong, Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings, Journal of Materials and Engineering Structures «JMES» 7 (4), 613-618
103 17/02/2021 Trần Thế Truyền, Nguyễn Đức Hiếu, Đoàn Bảo Quốc, Trần Ngọc Long, Nguyễn Hữu Thịnh, Phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học của lỗ khoan chặn đầu vết nứt đến nguy cơ lan truyền nứt trên kết cấu thép, Tạp chí GTVT, số 1+2/2021
104 09/03/2021 Trần Thế Truyền, Phạm Văn Hùng, Từ Sỹ Quân, Đoàn Bảo Quốc, Hồ Xuân Ba, Phân tích ứng xử của kết cấu bản bê tông nhẹ cốt composite sợi thủy tinh (GFRP) dùng thay thế tà vẹt gỗ trên cầu dầm thép đường sắt, Tạp chí GTVT, số 3/2021.
105 16/03/2021 Trần Thế Truyền, Đoàn Bảo Quốc, Từ Sỹ Quân, Phạm Văn Hùng , Nghiên cứu đề xuất kết cấu bản bê tông cốt liệu nhẹ thay thế cho tà vẹt gỗ trên cầu đường sắt, Tạp chí Cầu Đường, 3/2021.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 11/11/2011 Phá huỷ và rạn nứt bê tông: Cơ học và ứng dụng; NXB Xây dựng 2011, ISBN: 5102242335485; Chủ biên.
2 01/07/2014 Thấm và ăn mòn các kết cấu bê tông cốt thép; NXB Xây dựng 2014. ISBN: 9786048212872; Tham gia.
3 03/05/2015 Cơ sở công trình cầu; NXB GTVT; 2015; Tham gia.
4 03/05/2016 Thiết kế kết cấu theo độ bền; NXB GTVT; 2016; Tham gia.
5 14/05/2016 Công trình nhân tạo F1, NXB GTVT; 2016; Tham gia
6 15/11/2016 Tính toán thiết kế gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-xi măng, NXB Xây dựng, 10/2016. Tham gia.