Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

bích thảo

ThS Trần Thị Bích Thảo

0888606056
tranbichthaodb@gmail.com
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 30/11/2011 Nghiên cứu thử nghiệm mặt đường giao thông nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 30/10/2013 Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng các kết quả của chương trình thử nghiệm mặt đường giao thông nông thôn đồng bằng sông cửu long vào thực tế
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/10/2014 Tham gia nhóm dịch thuật Từ Điển Nga-Việt