Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

cô thảo

ThS Trần Thị Thảo

0986993206
ttthao.uct@gmail.com
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Ứng dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xử lý số liệu quan trắc công trình xây dựng trên nền đất yếu
2 15/03/2016 Giải pháp công nghệ cho việc quan trắc chuyển vị vỏ đường hầm
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.