Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh-the-2013

PGS.TS. Trần Thị Thu Hằng

0915085660
tranthuhang.utc@gmail.com
  • - Hầm giao thông và công trình ngầm trong đô thị;
  • - Cầu vượt sông, nút giao khác mức và cầu vượt trong đô thị.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/03/2010 Sách "Thiết kế, thi công, giám sát công trình hầm giao thông" (ThS. Trần Thu Hằng, GS.TS Nguyễn Viết Trung) - Nhà xuất bản Xây dựng
2 01/05/2015 Sách "Phân tích ứng xử động lực học của cầu dây văng và thiết bị giảm chấn" (TS. Trần Thu Hằng, GS.TS Nguyễn Viết Trung) - Nhà xuất bản Xây dựng
3 31/08/2015 Giáo trình " Công nghệ hiện đại trong xây dựng công trình giao thông đô thị" (GS.TS Nguyễn Viết Trung chủ biên, TS. Trần Thu Hằng) - Nhà xuất bản Giao thông Vận tải