Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Trần Việt Hùng

PGS.TS. Trần Việt Hùng

+84912338980
tranviethung@utc.edu.vn
  • (1) Phân tích động học công trình/Structural Dynamic, Nonlinear behaviour and Dynamic response analysis;
  • (2) Động đất công trình/Earthquake Engineering, Seismic resistance of bridge;
  • (3) Phân tích, tính toán kết cấu cầu, hầm/Analysis & design of bridge and tunnel;
  • (4) Ứng dụng công nghệ mới, kết cấu mới/Application of new technologies.
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/12/2006 Luận văn Thạc sĩ: Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của mối nối cầu BTCT lắp ghép phân đoạn. Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐH GTVT, 2006.
2 26/10/2012 Luận văn Tiến sĩ: Study on Earthquake Ground Motion Prediction and its Application to Structural Response of Bridge in Vietnam. Waseda Universiy, Doctor of Engineering’s thesis, Tokyo, Japan.(http://hdl.handle.net/2065/40172).
3 06/09/2014 CTB2014-04-08 (Bộ GD&ĐT): Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (Đang thực hiện).
4 01/06/2015 DT154002 (Bộ GTVT): Nghiên cứu công nghệ chống ăn mòn gối thép tiên tiến cho công trình cầu phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam (Tham gia thực hiện đề tài).
5 01/07/2015 DT144006 (Bộ GTVT): Nghiên cứu công nghệ bảo vệ cọc thép trong điều kiện khí hậu và môi trường Việt Nam (Tham gia thực hiện đề tài).
6 18/01/2019 T2018-KDN-002 (Trường ĐH GTVT): Nghiên cứu đánh giá chất lượng và suy đoán tuổi thọ dầm super-T ở một số cầu ven biển Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/09/2003 01/05/2007 Trường Đại học GTVT Trình độ Thạc Sỹ
2 01/09/2007 01/03/2012 Waseda University, Department of Civil and Environmental Engineering, Japan Trình độ Tiến sỹ
3 01/04/2010 31/03/2012 Waseda University, Department of Civil and Environmental Engineering, Japan Research Associate
4 30/10/2014 30/11/2014 School of Civil Engineering, University of Leeds, UK Trao đổi giảng dạy và nghiên cứu cho chương trình tiên tiến.
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 20/11/2003 Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng (2003): So sánh duyệt mặt cắt tròn cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn cũ 22TCN 18-79 và tiêu chuẩn mới 22TCN 272-01. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Trường ĐH GTVT, Vol. 5, tr. 117-123, 11/2003.
2 01/11/2005 Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng (2005): Trạng thái ứng suất vùng neo cáp trong cầu BTCT dự ứng lực và cầu dây văng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Trường ĐH GTVT, Vol. 12, tr. 154-162, 11/2005.
3 01/03/2007 Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng (2007): Một số đặc điểm của thép chịu thời tiết, khả năng áp dụng tại Việt Nam. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Vol. 3, tr. 25-28, 3/2007.
4 01/07/2007 Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng (2007): Trạng thái ứng suất biến dạng của khóa chịu cắt trong mối nối cầu BTCT lắp ghép phân đoạn. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Vol. 7, tr. 16-19, 7/2007.
5 01/04/2009 Trần Việt Hùng, Osamu Kiyomiya, Tongxiang An (2009): Đánh giá sức kháng động đất của cầu dầm liên tục BTCT qua phân tích ứng xử động theo Tiêu chuẩn Nhật Bản, JRA-2002. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Vol. 4, tr. 18-24, 4/2009.
6 01/08/2009 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya, Tongxiang An (2009): Evaluation of seismic resistance for a multi-spans bridge in Vietnam by investigation of earthquake activity and dynamic response analysis. Kozo Kogaku Ronbunshu. A (Journal of Structural Engineering. A), Journal of JSCE, ISSN 1881-6614, Vol.55A, No. 1, P. 537-549, 3/2009.
7 19/09/2009 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya, Tongxiang An (2009): Seismic resistance assessment of multi-span continuous bridge in Vietnam by dynamic response analysis. Proceedings of the 33rd International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) Symposium, Thailand, 9/2009. DOI: 10.2749/222137809796067858.
8 02/05/2010 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya, Tongxiang An (2010): Seismic response of the steel pipe pile foundation in the soft ground and the liquefiable soil. Proceedings of the Joint IABSE-fib Conference, Dubrovnik, Croatia, P. 831-838, 5/2010.
9 05/07/2010 Tong-xiang An, Osamu Kiyomiya, Tran Viet Hung (2010): Effect of earthquake - proof reinforcement by ground anchor and damper on an existing bridge with high pier. Proceedings of the 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering (9USN/10CCEE), Toronto, Canada, P. 489, 7/2010. (In CD Rom).
10 01/09/2011 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya, Tongxiang An (2011): Evaluation of Seismic Behavior of a High Pier Bridge for 2011 Tohoku Earthquake. Proceedings of the first International Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11+), Seoul, South Korea, P. 4384-4397, 9/2011. (In CD Rom).
11 20/09/2011 Tong-xiang An, Osamu Kiyomiya, Tran Viet Hung, Ryosuke Kochi (2011): Nonlinear dynamic analysis of soil-steel pipe pile sheet-structure interaction under seismic excitation. Proceedings of the 35th International Symposium on Bridge and Structural Engineering, London, UK, September 20-23, 2011, jointly organised by IABSE-IASS. (In CD Rom).
12 01/03/2012 Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng, Yakata Sakata (2012): Áp dụng vật liệu thép chịu thời tiết để làm cầu thép ở Việt Nam. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng, ISSN 1859-3194, Vol. 8(1), tr. 7-19, 2012.
13 22/08/2012 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya (2013): Source Parameter Estimation and Stochastic Ground Motion Simulation based on recorded accelerograms in Northwestern Vietnam. Journal of Earthquake Engineering, Vol. 17(3), P. 304-322.
14 01/09/2012 Nguyen Viet Trung, Tran Viet Hung (2012): The oriented application of weathering Steel for bridge in Vietnam. Science Journal of Transportation, Especial Iss. 4, International Cooperation Journals, MADI-SWJTU-UTC, Vol. 4, P. 42-51, Vietnam, 2012.
15 27/09/2012 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya (2012): Ground motion attenuation relation for shallow strike-slip earthquake in northern Vietnam based on strong motion records from Japan, Vietnam and adjacent regions. Structural Engineering / Earthquake Engineering, JSCE, Vol. 29 (2012), No. 2 p. 23s-39s.
16 06/11/2012 Tran Viet Hung, Osamu Kiyomiya (2013): Use of the stochastic-source model to simulate ground motion and response spectra in northern Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 62, P. 485-500.
17 01/06/2013 Trần Việt Hùng (2013): Mối quan hệ suy giảm đỉnh gia tốc nền với khoảng cách tâm chấn của động đất ở khu vực phía bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Trường ĐH GTVT, Vol. 42, tr. 33-38, 06/2013 (ISSN 1859 – 2724).
18 04/09/2013 Trần Việt Hùng, Satoru Kaji, Hikamitsu Omiya (2013): Nghiên cứu về hộ lan đường bộ ở Nhật Bản và khả năng áp dụng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Trường ĐH GTVT, Vol. 43, tr. 141-146, 09/2013 (ISSN 1859 – 2724).
19 08/11/2013 Tran Viet Hung (2013): Selection of earthquake parameters to seismic analysis for bridge structure in Vietnam. “40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities” – in Construction of Underground Structures, Transportation and Geotechnical Engineering (40YCVJC), P. 215-222, 8-9/11/2013 (ISBN: 978-604-82-0053-4).
20 08/11/2013 Norihiro Ohtaka, Hikamitsu Omiya, Hoàng Anh Tuấn, Trần Việt Hùng (2013): Corrugated steel pipe – A solution for underpass and culvert on the highway. “40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities” – in Construction of Underground Structures, Transportation and Geotechnical Engineering (40YCVJC), pp. 181-190, 8-9/11/2013 (ISBN: 978-604-82-0053-4).
21 03/09/2014 Tran Viet Hung (2014): The impact effect of highway bridge due to heavy vehicle. Proceedings of the 37th Madrid IABSE Symposium 2014, Span, P. 3039-3046, 9/2014. DOI: http://dx.doi.org/10.2749/222137814814069769.
22 21/11/2014 Tran Viet Hung (2014): The impact effect of highway bridge due to heavy vehicle Influence of deterioration of truss bridge structures and orthotropic steel deck to pavement structure. Proceedings of fourth international symposium life – cicle civil engineering, IALCCE2014 Tokyo-Japan, P. 791-798, 11/2014. CRC Press 2014. Print ISBN: 978-1-138-00120-6. eBook ISBN: 978-1-315-76180-0. DOI: 10.1201/b17618-114.
23 11/05/2015 Tran Viet Hung (2015): Source parameter estimation based on recorded accelerograms in Northwestern Vietnam. The 3rd International Conference CIGOS 2015 on « Innovations in Construction », 11-12 May 2015.
24 01/01/2016 Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Tuấn Phong, Trần Việt Hùng (2016): Đánh giá hiện trạng cầu tại Quảng Nam và lựa chọn biện pháp phù hợp để sửa chữa cầu BTCT cũ. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Vol. 1+2, tr. 22-27, 2016 (ISSN 1859 – 459X).
25 06/01/2016 Tran Viet Hung (2016): Influence of displacement of concrete tower for multi-span cable-stayed bridge. EASEC-14 January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam.
26 01/11/2016 Dang Van Sy, Pham Duy Huu and Tran Viet Hung (2016): Study on UHPFRC overlay in orthotropic bridge deck in Vietnam. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF 2016).
27 01/10/2017 Trần Việt Hùng, Trần Quốc Trình (2017): Nghiên cứu khả năng chịu lực của cọc bê tông ly tâm có khác áp dụng cho móng trụ cầu. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT, Vol. 57, tr. 50-56, 2017 (ISSN: 1859-2724).
28 01/12/2018 Trần Việt Hùng, Lưu Trường Giang (2018): Đánh giá chất lượng và giải pháp nâng cao độ bền dầm bê tông cốt thép trong môi trường ven biển. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải. Vol. 12, tr. 109-112, 2018 (ISSN: 2354-0818).
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 10/03/2014 Trần Quang Hưng Học viên Nghiên cứu áp dụng mặt đường BTXM cốt thép liên tục cho các đường trục đô thị ở Việt Nam.
2 15/03/2014 Nguyễn Cảnh Phúc Học viên Đánh giá các công trình hiện hữu và đề xuất giải pháp kết cấu công nghệ xây dựng cầu vượt bộ hành đô thị.
3 15/05/2015 Phan Thúc Nghi Học viên Nghiên cứu các giải pháp góp phần xây dựng hệ thống thoát nước của tỉnh Bình Dương theo định hướng phát triển bền vững.
4 07/12/2015 Lê Khánh Toàn Học viên Nghiên cứu đánh giá hư hỏng cầu bê tông cốt thép và đề xuất giải pháp sửa chữa theo yêu cầu phát triển bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh.
5 20/01/2016 Nguyễn Phúc Trung Học viên Nghiên cứu đánh giá chất lượng công trình cầu bê tông đô thị theo yêu cầu phát triển bền vững.
6 06/07/2016 Trần Quốc Trình Học viên Nghiên cứu tính toán móng cọc bê tông ly tâm có khấc mở rộng đáy thi công nhanh trong đô thị.
7 22/01/2016 Đặng Văn Sỹ Nghiên cứu sinh Nghiên cứu lớp mặt cầu bằng bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi thép (UHPFRC) trên bản mặt cầu trực hướng.
8 14/06/2016 Lưu Trường Giang Nghiên cứu sinh Nghiên cứu sự suy giảm tuổi thọ của công trình cầu cũ do tác động của các tải trọng và tác động đặc biệt (Chưa bảo vệ).
9 12/01/2017 Lê Thanh Giang Nghiên cứu sinh Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ kích đẩy ống ngầm trong điều kiện đất yếu tại Hà Nội (Chưa bảo vệ).
10 19/10/2018 Phan Văn Phương Học viên Phân tích đánh giá các giải pháp công nghệ thi công nhanh các nút giao trong thành phố Hồ Chí Minh.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 13/03/2006 Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng (2006): Kết cấu ống thép nhồi bê tông. NXB Xây dựng, Sách tham khảo, tổng số 158 trang, 2006.
2 05/11/2010 Nguyễn Viết Trung, Lê Quang Hanh, Đinh Công Tâm, Phạm Duy Anh, Trần Việt Hùng, Vũ Quang Trung (2010): Sổ tay thi công Cầu-Cống (Tập 1). NXB Giao thông Vận tải, Sách chuyên khảo, tổng số 623 trang, 2010.
3 04/11/2014 Trần Việt Hùng, Nguyễn Viết Trung: Cầu Extradosed. NXB Xây dựng, Sách tham khảo, tổng số 193 trang, 2014 (ISBN: 978-604-82-1311-4).
4 04/08/2015 Hướng dẫn thiết kế và ví dụ tính toán thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng theo tiêu chuẩn TCCS 03/2012-TCĐBVN (Sách song ngữ). NXB Xây dựng. 2015 (ISBN 978-604-82-1583-5).
5 04/11/2016 Nguyễn Viết Trung, Trần Đức Tuấn, Trần Việt Hùng (2016): Thi công hầm Metro trong đất yếu bằng máy đào SHEILD - TBM. NXB Xây dựng, tổng số 154 trang, 2016.