Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Thao2

TS Vũ Phương Thảo

0912375125
vpthao@utc.edu.vn
  • Vật lieu mới, Thoát nước bền vững
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/11/2012 Bài báo” Kết quả nghiên cứu bước đầu một số đặc tính của bê tông asphalt cốt sợi trong điều kiện phòng thí nghiệm Việt nam” - Tạp Chí Cầu đường sô 11+12/2012
2 01/12/2012 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của sợi cellulose và sợi thủy tinh đến mô đun đàn hồi của bê tông asphalt cốt sợi - Tạp chí GTVT số 12/2012
3 01/10/2013 Cải thiện đặc tính cơ học của bê tông asphalt cấp phối chặt bằng sợi thủy tinh và sợi cellulose - Tạp chí Khoa học GTVT số đặc biệt 2013
4 01/10/2013 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm khả năng chống vệt lún bánh xe của bê tông asphalt cốt sợi sử dụng bitum polymer PMBIII - Tạp chí GTVT số 10/2013
5 01/09/2014 Phân tích các thông số trong kết quả uốn mỏi bốn điểm đối với vật liệu bê tông nhựa - Tạp chí Cầu đường số 9/2014
6 01/10/2014 Độ bền mỏi của vật liệu bê tông asphalt gia cường sợi thủy tinh - Tạp chí GTVT số tháng 10 năm 2014
7 02/05/2016 Sợi thủy tinh và khả năng gia cường sợi thủy tinh trong bê tông asphalt - Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT số tháng 5 năm 2016
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/08/2016 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường