Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

75474107_10218646952381697_7677149587995361280_n

ThS Vũ Quang Huy

0948442171
vuquanghuy@utc.edu.vn
  • Kỹ thuật giao thông đường bộ
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 31/12/2019 Đề tài cấp trường 2019 "Nghiên cứu giải pháp thiết kế hợp lý làn rẽ trái tại các nút giao thông cùng mức dựa trên thực trạng giao thông ở Hà Nội" (T2019-CT-040)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/01/2016 12/01/2018 Trường Đại học Giao thông Vận tải Đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT-khóa 23.2
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 22/09/2015 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay trong gia cố tổng hợp đất làm móng mặt đường ôtô đến các chỉ tiêu về cường độ (Research on effects of the density of fly-ash on soil stabilization for base and sub-base via the measures of compressive strength)- ThS. Bùi Tuấn Anh, Vũ Quang Huy - Hội nghị Khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công trình
2 29/09/2017 Một số vấn đề về thiết kế làn rẽ trái tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và an toàn giao thông- KS. Vũ Quang Huy, TS. Đặng Minh Tân
3 24/10/2018 Evaluation and improvement of coordinated traffic signal for one-way arterial road in urban area in Hanoi- MA. Vũ Quang Huy, MA. Mai Văn Hiếu
4 12/09/2019 Evaluation and improvement of coordinated traffic signal for one-way arterial road in urban area in Hanoi City- MA. Mai Van Hieu, M.A Vu Quang Huy, EASTS 2019
5 12/09/2019 Investigating signal violations in mixed traffic in Hanoi urban area- Dr. Chu Tien Dung, M.A Mai Van Hieu, M.A Vu Quang Huy, EASTS 2019
6 29/11/2019 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bố trí làn riêng cho xe rẽ trái tại một số nút giao thông cùng mức trên địa bàn thành phố Hà Nội- ThS. Vũ Quang Huy, TS. Đặng Minh Tân, Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2019
7 06/11/2020 Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Hà Nội- ThS. Nguyễn Huệ Chi, ThS. Vũ Quang Huy, ThS. Mai Văn Hiếu, tạp chí Cầu đường số 11/2020
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
1 31/12/2019 Đề tài cấp trường 2019 “Nghiên cứu giải pháp thiết kế hợp lý làn rẽ trái tại các nút giao thông cùng mức dựa trên thực trạng giao thông ở Hà Nội” (T2019-CT-040)
2 31/03/2021 Đề tài cấp trường 2020 ““Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp của hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm giảm ách tắc giao thông trong khoảng thời gian cận cao điểm” (T2020-CT-026)
1 17/10/2020 Dự án: Giảm tốc độ, trường học an toàn – Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIPF) – Thành viên nhóm chuyên gia
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 22/09/2015 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay trong gia cố tổng hợp đất làm móng mặt đường ôtô đến các chỉ tiêu về cường độ (Research on effects of the density of fly-ash on soil stabilization for base and sub-base via the measures of compressive strength)- ThS. Bùi Tuấn Anh, Vũ Quang Huy - Hội nghị Khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công trình
2 29/09/2017 Một số vấn đề về thiết kế làn rẽ trái tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và an toàn giao thông- KS. Vũ Quang Huy, TS. Đặng Minh Tân
3 24/10/2018 Evaluation and improvement of coordinated traffic signal for one-way arterial road in urban area in Hanoi- MA. Vũ Quang Huy, MA. Mai Văn Hiếu
4 12/09/2019 Evaluation and improvement of coordinated traffic signal for one-way arterial road in urban area in Hanoi City- MA. Mai Van Hieu, M.A Vu Quang Huy, EASTS 2019
5 12/09/2019 Investigating signal violations in mixed traffic in Hanoi urban area- Dr. Chu Tien Dung, M.A Mai Van Hieu, M.A Vu Quang Huy, EASTS 2019
6 29/11/2019 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bố trí làn riêng cho xe rẽ trái tại một số nút giao thông cùng mức trên địa bàn thành phố Hà Nội- ThS. Vũ Quang Huy, TS. Đặng Minh Tân, Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2019
7 06/11/2020 Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Hà Nội- ThS. Nguyễn Huệ Chi, ThS. Vũ Quang Huy, ThS. Mai Văn Hiếu, tạp chí Cầu đường số 11/2020
8 15/04/2021 Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp điều khiển đèn tín hiệu trên trục đường một chiều trong điều kiện giao thông ở Hà Nội- ThS. Nguyễn Huệ Chi, ThS. Vũ Quang Huy, ThS. Mai Văn Hiếu, tạp chí KHGTVT số 72.3, tháng 04/2021
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.