GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR SHALLOW STRIKE-SLIP EARTHQUAKES IN NORTHERN VIETNAM BASED ON STRONG MOTION RECORDS FROM JAPAN, VIETNAM AND ADJACENT REGIONS

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.