Investigation the Influence of Cua Tien Urban Area on Flood Drainage Capacity of Vinh River, Vinh City, Nghe an Province by Numerical Model

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.