Modeling the Effect of Intersected Fractures on Oil Production Rate of Fractured Reservoirs by Embedded Fracture Continuum Approach

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.