7 trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác khoa học công nghệ

Sự kiện sẽ diễn ra ngày 9/9 tại Lào Cai, gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, các trường sẽ thống nhất ký bản ghi nhớ các nội dung: Thứ nhất, xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo liên trường, liên ngành và liên vùng, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, liên ngành; đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học như: cơ bản, sức khỏe, trái đất, nông nghiệp và an ninh lương thực, robot, cơ khí chính xác, internet vạn vật; Phân tích dữ liệu lớn; trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số; vật liệu tiên tiến; năng lượng tái tạo; bảo vệ môi trường và quản lý bền vững tài nguyên nước; kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng suất lao động, giao thông thông minh…

Thứ ba, cho phép phối hợp sử dụng nguồn lực về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm của mỗi trường phục vụ các hoạt động hợp tác chung về khoa học công nghệ. Đồng thời, chia sẻ dữ liệu về khoa học công nghệ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định riêng của mỗi trường.

Thứ tư, xây dựng và triển khai các hoạt động trao đổi học thuật, công bố khoa học và xuất bản, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ mới. Thực hiện chuyển đổi số, viết bài báo khoa học và công bố khoa học. Đồng thời, kết nối chung hệ thống các Tạp chí KHCN của bảy trường.

Thứ năm, phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mà một hoặc các Trường đề xuất.

Thứ sáu, phối hợp, hợp tác với địa phương/bộ/ngành thực hiện các nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ, mang tính chiến lược nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đây là lần thứ tư, 7 trường cùng nhau ký kết thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác. Cụ thể: Ngày 27/6/2020, các trường đã cùng nhau ký kết nguyên tắc chung trong phát triển chương trình đào tạo kỹ sư. Ngày 22/1/2021, 7 trường đã ký bản thỏa thuận hợp tác toàn diện. Tiếp đó, ngày 1/ 4/2022, 7 trường đã ký bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông và tuyển sinh.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *