Back

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BẢN SAO SỐ TRONG THỰC TIỄN

Để tiếp nối cho chuỗi bài viết về Digital twin , ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về ứng dụng của bản sao kĩ thuật số trong thực tiễn:
– Hai ví dụ trong ứng dụng bản sao kỹ thuật số là ô tô và tàu chở hàng đã cung cấp cho bạn cảm giác về các trường hợp sử dụng tiềm năng. Những vật như động cơ máy bay, tàu hỏa, giàn khoan ngoài khơi và tuabin có thể được thiết kế và thử nghiệm kỹ thuật số trước khi được sản xuất thực tế. Những bản sao kỹ thuật số này cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động bảo trì. Ví dụ, các kỹ thuật viên có thể sử dụng bản sao kỹ thuật số để kiểm tra xem bản sửa lỗi được đề xuất cho một thiết bị có hoạt động không trước khi áp dụng bản sao vật lý.
– Các ứng dụng kinh doanh bản sao kỹ thuật số được tìm thấy trong một số lĩnh vực:
+ Sản xuất là lĩnh vực mà việc triển khai các bản sao kỹ thuật số có lẽ là xa nhất, với các nhà máy đã sử – dụng bản sao kỹ thuật số để mô phỏng quy trình của họ, như là nghiên cứu điển hình này từ Deloitte.
+ Bản sao kỹ thuật số của ô tô được tạo ra bởi vì ô tô đã được trang bị cảm biến đo từ xa, nhưng việc cải tiến công nghệ sẽ trở nên quan trọng hơn khi có nhiều phương tiện tự hành hơn trên đường.
+ Chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực sản sinh ra bản sao kỹ thuật số của người. Các cảm biến có kích thước hỗ trợ băng tần gửi thông tin sức khỏe trở lại một bản sao kỹ thuật số được sử dụng để theo dõi và dự đoán tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Dịch: CEEC- CLB Tiếng Anh khoa Công trình ĐHGTVT

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *